Om oss

Landshypotek Bank är Sveriges nionde största bank med uppgift att tillhandahålla konkurrenskraftig finansiering till Sveriges jord- och skogsägare. Landshypotek Bank är marknadsledande med en utlåning på cirka 65 miljarder kronor. Banken ägs av bankens 42 000 låntagare organiserade som medlemmar i Landshypotek Ekonomisk Förening. Landshypotek Bank har närmare 160 medarbetare på 19 orter i Sverige. www.landshypotek.se Liza Nyberg är VD.

Prenumerera