10,9 miljoner kronor till jord- och skogsbrukare i Örebro

Svenska jord- och skogsbrukare får miljonutdelning från sin egen bank när överskottet i Landshypotek Bank nu går tillbaka till låntagarna. Utdelningen fastställdes idag när ägarna, Landshypotek Ekonomisk Förening, höll stämma. Totalt går 164 miljoner till jord- och skogsbrukare över hela landet, varav 10,9 miljoner går tillbaka till jord- och skogsbrukare i regionen Örebro.

Landshypotek Bank är jord- och skogsbrukarnas egen bank. Banken ägs av låntagarna, organiserade i en ekonomisk förening med 43 000 medlemmar. Överskottet i banken går tillbaka till jord- och skogsbruket, dels genom att det investeras i banken, dels genom utdelning direkt till ägarna, dvs låntagarna.

Landshypotek Bank presenterade ett rörelseresultat för 2014 på 385 miljoner kronor. Vid dagens föreningsstämma i Landshypotek Ekonomisk Förening fattades beslut om att 164 miljoner delas ut direkt till bankens låntagare, medlemmar i den ekonomiska föreningen. Det är en ökning med 22 miljoner kronor jämfört med förra året och med 29 miljoner jämfört med för två år sedan.

Utdelning sker utifrån den insats som respektive medlem har i Landshypotek. Låntagarna i regionen Örebro kan nu se fram emot miljonutdelning i maj. De jord- och skogsbrukarna får 10,9 miljoner kronor i utdelning, 12% på sin insats i föreningen. Det är en ökning med 1,4 miljoner. Förra året delades 9,5 miljoner ut till jord- och skogsbrukarna i regionen.

- Utdelningen till lånekunderna i banken, våra ägare, är viktig för oss. Vi ger nu 164 miljoner kronor till landsbygden. Pengarna stannar inom näringen och kan stärka jord- och skogsbrukares arbete runt om i landet. Vi är en annorlunda bank och är stolta över vår ägarutdelning, säger Liza Nyberg, vd för Landshypotek Bank.

- För tredje året i följd överträffar vår egen bank prognosen till medlemmarna för att investera och vi kan med miljonutdelning till hela landet ge hela tolv procent i utdelning. Hos Landshypotek är du inte enbart låntagare. Du är även ägare, får utdelning och är med i en utveckling för stärka de gröna näringarna och landsbygden, säger Gunnar Lans, verkställande tjänsteman och medlemschef i ägarföreningen Landshypotek Ekonomisk Förening.

Såhär fördelar sig utdelningen över landet utifrån Landshypoteks medlemsorganisation med regioner (miljoner kronor)
Norrland 11,5
Gävle-Dala 7,0
Mälarprov 24,0
Wermland 9,2
Örebro 10,9
Östgöta 22,3
Älvsborg m fl län 32
Småland m fl prov 14,7
Gotland 5,6
Skåne 27,2

Årets Föreningstämma hölls idag den 15 april på Moderna Museet i Stockholm med förtroendevalda från hela landet.

För mer information, kontaka Tomas Uddin, kommunikationschef på Landshypotek Bank, 070 299 24 08

Landshypotek Bank är Sveriges tionde största bank med uppgift att tillhandahålla konkurrenskraftig finansiering till Sveriges jord- och skogsägare. Landshypotek Bank är marknadsledande med en utlåning på cirka 62 miljarder kronor. Banken ägs av bankens 43 000 låntagare organiserade som medlemmar i Landshypotek Ekonomisk Förening. Landshypotek Bank har närmare 150 medarbetare på 19 orter i Sverige. www.landshypotek.se

Taggar:

Om oss

Landshypotek Bank är Sveriges nionde största bank med uppgift att tillhandahålla konkurrenskraftig finansiering till Sveriges jord- och skogsägare. Banken erbjuder även sparande med goda villkor till alla med ett hjärta som klappar för landsbygden. Banken erbjuder också bolån till hus. Landshypotek Bank har närmare 170 medarbetare på 19 orter i Sverige. www.landshypotek.se

Prenumerera