Anna Lundin ny distriktschef för Landshypotek Bank

Landshypotek Bank växer och utvecklas med nya tjänster och en förstärkt organisation. Anna Lundin har nu tillträtt som ny distriktschef för att leda den fortsatta utvecklingen för kontoren i Örebro, Karlstad och Gävle. Anna har sedan i somras varit tillförordnad på denna tjänst.

Landshypotek Bank är en av Sveriges tionde största banker och finansierar företagande på landsbygden och boende på gårdar.

– Det känns verkligen roligt att få förtroendet att fortsätta som distriktschef. Jord- och skogsbruket är betydelsefullt och har en stark närvaro i distriktet. För oss är det viktigt att fortsätta vårt arbete med att vara tillgängliga och nära jord- och skogsbruksmarknaden och våra kunder, säger Anna Lundin.

Anna började jobba på Landshypotek Bank 2012 som kundansvarig på Karlstadskontoret. Hon har en lokal anknytning till regionen då hon är född och uppvuxen i Dals-Ed, Dalsland. Tidigare arbetade hon på Länsförsäkringar Bank.

Landshypotek Bank är på en tillväxtresa och har nu även öppnat upp för bolån till husägare. Huvuddelen av verksamheten handlar dock fortfarande om kreditgivning till professionella jord- och skogsbrukare och entreprenörer på landsbygden som utvecklar företagsamhet utifrån sin jord- och skogsbruksfastighet. Kundansvariga på distrikten runt om i landet möter framförallt dessa jord- och skogsbruksföretagare.

– Vi utvecklas för att följa kunderna och ge bästa stöd i finansieringsfrågor. Anna Lundin har mycket god kunskap om den lokala marknaden och kreditgivning. Jag är jätteglad att Anna kommer att fortsätta i rollen som distriktschef och fortsätta utveckla arbetet tillsammans med kontoren, säger Johan Asklund, företagsmarknadschef på Landshypotek Bank.

Fakta: Landshypotek Bank är uppdelat i nio försäljningsdistrikt. Anna Lundin ansvarar över kontoren i Örebro, Karlstad och Gävle. Landshypotek Bank är en medlemsägd bank och överskottet i banken delas ut till kunderna som även är medlemmar i Landshypotek Ekonomisk Förening och tillsammans äger banken. Kontorens kunder är också medlemmar i Region GävleDala, som i år fick en medlemsutdelning på 5,8 miljoner kronor.

För mer information:
Sofie Essayh, kommunikatör och presskontakt på Landshypotek Bank, 070-285 13 63

Om Landshypotek Bank
Landshypotek Bank grundades 1836 och är en de tio största bankerna i Sverige. Banken har fokus på tjänster inom låna och spara. Kunderna lånar historiskt till jord och skog men nu även till hus. Banken ägs av 40 000 jord- och skogsbrukskunder, organiserade i en ekonomisk förening. Tillsammans stärker banken och kunderna de gröna näringarna och möjliggör därmed att vi alla kan ta del av närproducerad mat och svenska skogsråvaror. Landshypotek Bank har cirka 170 medarbetare på 19 orter i Sverige. 

Taggar:

Om oss

Landshypotek Bank är Sveriges nionde största bank med uppgift att tillhandahålla konkurrenskraftig finansiering till Sveriges jord- och skogsägare. Banken erbjuder även sparande med goda villkor till alla med ett hjärta som klappar för landsbygden. Banken erbjuder också bolån till hus. Landshypotek Bank har närmare 170 medarbetare på 19 orter i Sverige. www.landshypotek.se

Prenumerera

Media

Media