Bokslut kvartal 1 2015: Bra start på 2015 för Landshypotek Bank

Landshypotek Bank visar ett bra resultat för första kvartalet 2015. Underliggande rörelseresultatet har förbättrats med 11,4 miljoner kronor och banken växer på marknaden för såväl inlåning som utlåning.

- Vi har inlett året starkare än förra året, med bra resultatgenerering och tillväxt på marknaden. Vi har under en längre tid arbetat för att förbättra våra möjligheter att möta kunderna och fortsätter att utvecklas för att stärka vår plats på marknaden, säger Liza Nyberg, VD på Landshypotek Bank.

Under första kvartalet växte Landshypotek Bank utlåningen med 0,5 miljard kronor och inlåningen 1,0 miljard kronor. Banken har idag över 7 miljarder kronor i sparande från allmänheten och totalt 62 miljarder kronor i utlåning till svenskt jord- och skogsbruk.

Det underliggande rörelseresultatet, exklusive finansiella transaktioner, har under kvartalet förbättrats med 11,4 MSEK och uppgår till 69,0 (57,6) MSEK. Resultatet inklusive finansiella transaktioner uppgår till 56,7 (74,8) MSEK.

Bankens räntenetto har utvecklats positivt första kvartalet. Kostnadsnivån har under det första kvartalet varit något lägre än under sista kvartalet 2014. De konstaterade kreditförlusterna har minskat och kreditreserveringarna är i paritet med det senaste kvartalet. Reserveringarna för sannolika kreditförluster kan hänföras till ett antal enskilda engagemang.

- Lönsamheten kan generellt förbättras inom lantbruket, men för oss som kreditgivare handlar det om den enskilda företagaren. Vi för en aktiv dialog med våra kunder och kreditreserveringarna återspeglar det fokus vi håller på kunder med svag likviditet, säger VD Liza Nyberg.

För ytterligare information och kommentarer: 
Liza Nyberg, VD, via kommunikationschef Tomas Uddin, 070-2992408
Jan Lilja, tf CFO, 08-459 04 07
Tomas Uddin, Kommunikationschef, 070-2992408 

Landshypotek Bank är Sveriges tionde största bank med uppgift att tillhandahålla konkurrenskraftig finansiering till Sveriges jord- och skogsägare. Landshypotek Bank är marknadsledande med en utlåning på cirka 62 miljarder kronor. Banken ägs av bankens 43 000 låntagare organiserade som medlemmar i Landshypotek Ekonomisk Förening. Landshypotek Bank har närmare 150 medarbetare på 19 orter i Sverige. www.landshypotek.se

Taggar:

Om oss

Landshypotek Bank är Sveriges nionde största bank med uppgift att tillhandahålla konkurrenskraftig finansiering till Sveriges jord- och skogsägare. Banken erbjuder även sparande med goda villkor till alla med ett hjärta som klappar för landsbygden. Banken erbjuder också bolån till hus. Landshypotek Bank har närmare 170 medarbetare på 19 orter i Sverige. www.landshypotek.se

Prenumerera

Snabbfakta

Januari – mars 2015 jämfört med januari – mars 2014 Underliggande rörelseresultatet, exklusive finansiella transaktioner, har förbättrats 11,4 MSEK och uppgår till 69,0 (57,6) MSEK. Koncernens rörelseresultat, inklusive finansiella transaktioner, uppgår till 56,7 MSEK, vilket är 18,1 MSEK lägre jämfört med första kvartalet 2014 (74,8 MSEK).
Twittra det här
Räntenettot har ökat med 27,9 MSEK och uppgår till 184,2 (156,3) MSEK.
Twittra det här
Kostnaderna har ökat enligt plan och uppgår till –96,6 (–89,0) MSEK.
Twittra det här
Kreditförluster netto uppgår till –9,4 (–5,7) MSEK.
Twittra det här
Utlåningen uppgår till 62,2 (60,9) miljarder SEK, en ökning med 0,7 (0,1) procent.
Twittra det här
Inlåningen uppgår till 6 829 (2 876) MSEK, en ökning med 3 953 MSEK.
Twittra det här
Total kapitalrelation, utan hänsyn tagen till övergångsregler kopplade till Basel 1, uppgår till 23,0 procent.
Twittra det här

Citat

Vi har inlett året starkare än förra året, med bra resultatgenerering och tillväxt på både inlåning och utlåning
Liza Nyberg, VD
Vi fortsätter att utvecklas för att stärka vår plats på marknaden
Liza Nyberg, VD