Bristande självförsörjning viktigaste valfrågan för jord- och skogsbrukarna

Hälften av landets lantbrukare anser att förbättra Sveriges självförsörjning på mat är den viktigaste valfrågan för jord- och skogsbrukets framtid. Men även frågor om likvärdiga villkor med Europa och att stärka äganderätten är frågor som lantbrukarna tycker är viktiga för politikerna att lyfta i årets valrörelse.

Landshypotek Bank har i en undersökning gjord av Landja, som är specialiserade på undersökningar inom jord- och skogsbruket, frågat svenska lantbrukare ”Vilken fråga tycker du är viktigast för jord- och skogsbrukets framtid i årets valrörelse?”

I en lista med sju frågor och en öppen möjlighet har de svarande fått prioritera två frågor. Hälften (49 %) anger att förbättra Sveriges självförsörjning på mat som den viktigaste.

– Det är stark signal till landets politiker: våra möjligheter att producera mer mat i Sverige är en fråga som lantbrukarna vill se mer av i valrörelsen. Här behövs också mer politiska idéer för framtiden, säger Johan Asklund, affärschef med särskilt ansvar för jord- och skogsutlåningen på Landshypotek Bank.

Mer än var tredje uppger stärkt äganderätt och likvärdiga villkor som viktigaste frågorna. Att stärka äganderätten är viktigast för de med störst skogsarealer och likvärdiga villkor för dem med störst arealer för jordbruk.

Undersökningsfrågan: Vilken fråga tycker du är viktigast för jord- och skogsbrukets framtid i årets valrörelse?

Att förbättra Sveriges självförsörjning på mat 49%
Att få likvärdiga villkor med Europa 36%
Att stärka äganderätten 35%
Förenkling av regelverk för småskaligLivsmedelsproduktion 31%
Att stoppa byggnation på åker 18%
Att minska brott på landsbygden 16%
Att antalet /lantbrukare/sysselsatta minskar   5%
Annat   6%

Undersökningen har genomförts våren 2018, med 431 svarande. Urvalet är slumpmässigt draget från SCB:s jordbruksregister över lantbruksföretag med över 10 ha åker.

För mer information vänligen kontakta:
Sofie Essayh, kommunikatör och presskontakt, Landshypotek Bank,
070-285 13 63, sofie.essayh@landshypotek.se

Om Landshypotek Bank
Landshypotek Bank grundades 1836 och är en de tio största bankerna i Sverige. Banken har fokus på tjänster inom låna och spara. Kunderna lånar historiskt till jord och skog men nu även till hus. Banken ägs av 40 000 jord- och skogsbrukskunder, organiserade i en ekonomisk förening. Tillsammans stärker banken och kunderna de gröna näringarna och möjliggör därmed att vi alla kan ta del av närproducerad mat och svenska skogsråvaror. Landshypotek Bank har drygt 180 medarbetare på 19 orter i Sverige. 

Taggar:

Om oss

Landshypotek Bank är Sveriges nionde största bank med uppgift att tillhandahålla konkurrenskraftig finansiering till Sveriges jord- och skogsägare. Banken erbjuder även sparande med goda villkor till alla med ett hjärta som klappar för landsbygden. Banken erbjuder också bolån till hus. Landshypotek Bank har närmare 170 medarbetare på 19 orter i Sverige. www.landshypotek.se

Prenumerera

Media

Media