Delårsrapport 1/1 - 31/3 1998

Delårsrapport Jan - Mars 1998 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/05/13/19990716BIT00060/bit0001.pdf Delårsrapport

Om oss

Landshypotek Bank är Sveriges nionde största bank med uppgift att tillhandahålla konkurrenskraftig finansiering till Sveriges jord- och skogsägare. Landshypotek Bank är marknadsledande med en utlåning på cirka 65 miljarder kronor. Banken ägs av bankens 42 000 låntagare organiserade som medlemmar i Landshypotek Ekonomisk Förening. Landshypotek Bank har närmare 160 medarbetare på 19 orter i Sverige. www.landshypotek.se Liza Nyberg är VD.

Prenumerera

Dokument & länkar