Engagemanget med fjärrvärmegruppen

Engagemanget med fjärrvärmegruppen Arbetet med avveckling av dotterbolaget Lantbrukskredits krediter till en grupp lokala fjärrvärmebolag har tagit ett steg framåt. Lantbrukskredit har idag träffat en uppgörelse med ägarna till gruppen. Lantbrukskredit har förvärvat 100% av aktierna i EnergiSystem i Sverige AB, gruppens svenska moderbolag och därmed också dess dotterbolag, tillsammans med ägarnas alla fordringar och rättigheter gentemot EnergSystemgruppen. Lantbrukskredit planerar att konsolidera EnergiSystemgruppen, omförhandla de löpande kundavtalen och slutligen sälja gruppen. För att uppnå detta har Lantbrukskredit knutit till sig Gösta Lindh, energikonsult med mer än 25 års erfarenhet från kraftindustrin, som ska bistå med sina tjänster och expertkunskap. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.landshypotek.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/07/20040707BIT20260/wkr0001.pdf

Om oss

Landshypotek Bank är Sveriges nionde största bank med uppgift att tillhandahålla konkurrenskraftig finansiering till Sveriges jord- och skogsägare. Banken erbjuder även sparande med goda villkor till alla med ett hjärta som klappar för landsbygden. Banken erbjuder också bolån till hus. Landshypotek Bank har närmare 170 medarbetare på 19 orter i Sverige. www.landshypotek.se

Prenumerera

Dokument & länkar