Landshypotek Bank uppmuntrar kunder till tidig dialog om torkans ekonomiska följder

Många lantbruksföretagare runt om i landet är drabbade av torkan och oroas nu för konsekvenserna på skördar och den fortsatta djurhållningen. Landshypotek Bank uppmanar kunder att tidigt ha kontakt med banken om de bedömer att torkan även kan få kraftiga ekonomiska konsekvenser för företaget. 

- Vi gör alltid individuella bedömningar om vad som är bra och möjligt för den enskilde företagaren. Men är det tillfälliga utmaningar för ett annars långsiktigt sunt företagande vill vi givetvis vara med och övervinna dessa utmaningar tillsammans med våra kunder, säger Per Lindblad, VD på Landshypotek Bank.

I bedömningen för den enskilde företagaren kan det vara möjligt att ha dialog om såväl tillfälliga som långsiktigt anpassade individuella lösningar i syfte att stärka likviditeten, för att på sikt möjliggöra ett fortsatt bärkraftigt och sunt företagande.

- Vi följer utvecklingen noga. Vi både ser och förstår att en del av våra kunder är oroliga. Det är inte möjligt att se de ekonomiska konsekvenserna än, men det är alltid bra att ha dialog tidigt. Det vill vi alltid ha med våra kunder, säger Per Lindblad.

För Landshypotek Bank är det extra angeläget att vara nära kunderna i utvecklingen.

- Vi är jord- och skogsbrukets bank, det är kärnan i det vi gör. Jord- och skogsbrukets utveckling och möjligheter är något helt centralt för oss, säger Per Lindblad.

Per Lindblad närvarar i dag på Borgeby Fältdagar och medverkar där bl.a. i en paneldebatt om torkans effekter.

Bilder på Per Lindblad finns här: https://landshypotek.se/globalassets/bilder/pressbilder/per_lindblad_vd_landshypotek_bank2.jpg 

Ytterligare kommentarer och frågor via: 
Sofie Essayh, kommunikatör, Landshypotek Bank, sofie.essayh@landshypotek.se, 070-285 13 63.

Om Landshypotek Bank
Landshypotek Bank grundades 1836 och är en de tio största bankerna i Sverige. Banken har fokus på tjänster inom låna och spara. Kunderna lånar historiskt till jord och skog men nu även till hus. Banken ägs av 40 000 jord- och skogsbrukskunder, organiserade i en ekonomisk förening. Tillsammans stärker banken och kunderna de gröna näringarna och möjliggör därmed att vi alla kan ta del av närproducerad mat och svenska skogsråvaror. Landshypotek Bank har drygt 180 medarbetare på 19 orter i Sverige. 

Taggar:

Om oss

Landshypotek Bank är Sveriges nionde största bank med uppgift att tillhandahålla konkurrenskraftig finansiering till Sveriges jord- och skogsägare. Banken erbjuder även sparande med goda villkor till alla med ett hjärta som klappar för landsbygden. Banken erbjuder också bolån till hus. Landshypotek Bank har närmare 170 medarbetare på 19 orter i Sverige. www.landshypotek.se

Prenumerera