Landshypotek blir bank

Landshypotek har registrerats som bankaktiebolag och därmed blivit bank. Som bank kan Landshypotek utveckla både sparerbjudandet till alla och fler tjänster för jord- och skogsbrukare.

I höstas fick Landshypotek, som finansierar svenskt jord- och skogsbruk, banktillstånd.

Landshypotek har därefter antagit en ny bolagsordning och ett nytt firmanamn, Landshypotek Bank AB (publ). Nu har Bolagsverket genomfört registreringen till bank. Det som tidigare var Sveriges jord- och skogsbrukares kreditinstitut har därmed blivit bank.

- Att vi tar det för Landshypotek historiska steget och nu blir bank följer av vår intensiva utveckling för att bli än mer angelägna för jord- och skogsbrukare. Vi utvecklas tillsammans med våra kunder för att förbättra möjligheterna att bedriva företagandet inom jord- och skogsbruket, säger Kjell Hedman, vd för Landshypotek.

De senaste åren har Landshypotek rustats för tillväxt. Landshypotek har etablerat inlåning öppet för alla och med ett attraktivt sparerbjudande stärkt konkurrensen på svensk sparmarknad. Nya tjänster, såsom skogskonton har presenterats och internettjänsten utvecklats.

Landshypotek ägs av medlemmarna och är markadsledande på bottenlån till jord- och skogsbruket. Som kooperativ bank är Landshypotek ett alternativ till storbankerna. Överskottet investeras åter i verksamheten och delas ut till medlemmarna. Grundidén är att erbjuda medlemmarna goda villkor.

Den nya banken har finansierat jord- och skogsbruket sedan 1836. Specialiteten och nischen är och förblir jord- och skogsbruk. Landshypotek har inte som avsikt att utvecklas till en fullsortimentsbank för allmänheten.

För mer information och frågor:
Kjell Hedman, via kommunikationschef Tomas Uddin, 08-459 04 08, 070-299 24 08
Tomas Uddin, kommunikationschef, 08-459 04 08, 070-299 24 08
Catharina Åbjörnsson Lindgren, chefsjurist, 08-459 04 15

Om Landshypotek: Landshypotek är en medlemsägd bank med uppgift att tillhandahålla konkurrenskraftig finansiering till Sveriges jord- och skogsägare. Landshypotek är marknadsledande med en utlåning på cirka 60 miljarder kronor. Landshypotek har närmare 120 medarbetare på 18 orter i Sverige.  www.landshypotek.se

Taggar:

Om oss

Landshypotek Bank är Sveriges nionde största bank med uppgift att tillhandahålla konkurrenskraftig finansiering till Sveriges jord- och skogsägare. Banken erbjuder även sparande med goda villkor till alla med ett hjärta som klappar för landsbygden. Banken erbjuder också bolån till hus. Landshypotek Bank har närmare 170 medarbetare på 19 orter i Sverige. www.landshypotek.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Landshypotek har antagit en ny bolagsordning och ett nytt firmanamn, Landshypotek Bank AB (publ). Bolagsverket har genomfört registreringen till bank. Det som tidigare var Sveriges jord- och skogsbrukares kreditinstitut har därmed blivit bank.
Twittra det här

Citat

- Att vi tar det för Landshypotek historiska steget och blir bank följer av vår intensiva utveckling för att bli än mer angelägna för jord- och skogsbrukare. Vi utvecklas tillsammans med våra kunder för att förbättra möjligheterna att bedriva företagandet inom jord- och skogsbruket.
Kjell Hedman, vd