Landshypotek ökar utlåningen trots allt hårdare konkurrens

Landshypotek ökar utlåningen trots allt hårdare konkurrens Landshypotekskoncernen ökade sin utlåning med drygt 212 Mkr under årets första kvartal. Det är 46 Mkr mer än samma period 1997. Lånestocken uppgår därmed till 28 371 Mkr. -Den ökade utlåningen till våra kunder, jord- och skogsbrukare, är glädjande, inte minst mot bakgrund av den allt hårdare konkurrensen på marknaden, menar Ulf Fredrikson, VD för Landshypotek AB. Kapitaltäckningen var 12,75 procent (11.02) och räntenettot 88,3 Mkr (99.1) per den 31 mars 1998. - Genom vår låga ränta och återbäringen kan vi erbjuda kunderna en av marknadens lägsta lånekostnader, framhåller Ulf Fredrikson. Detta har, i kombination med ökad kreditefterfrågan på marknaden, bidragit till den goda utvecklingen under det första kvartalet. Även det helägda dotterbolaget Lantbrukskredit AB (publ) har inlett verksamhetsåret 1998 bra. Utlåningen under årets första kvartal uppgick till 84 Mkr. Lantbrukskredit har en omfattande utlåning till företag som förädlar jordbruks- och skogsprodukter. Landshypotek grundades 1836 och har idag 81 000 medlemmar. Landshypoteks andel av lantbrukets bottenlånemarknad är drygt 60 procent. För närmare information, kontakta Landshypotek Ulf Fredrikson, VD Strandvägen 1, 104 41 Stockholm Tel 08-459 04 00. Fax: 08-459 04 21. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/05/27/19990903BIT00070/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/05/27/19990903BIT00070/bit0002.pdf

Om oss

Landshypotek Bank är Sveriges nionde största bank med uppgift att tillhandahålla konkurrenskraftig finansiering till Sveriges jord- och skogsägare. Banken erbjuder även sparande med goda villkor till alla med ett hjärta som klappar för landsbygden. Banken erbjuder också bolån till hus. Landshypotek Bank har närmare 170 medarbetare på 19 orter i Sverige. www.landshypotek.se

Prenumerera

Dokument & länkar