Landshypoteks första kvartal visar fortsatt positiv utveckling

Landshypoteks första kvartal visar fortsatt positiv utveckling Utlåningen i bottenlånerörelsen ökade med drygt 87 Mkr under årets första kvartal. Lånestocken uppgår därmed till 28 690 Mkr. - Preferenser för kortare räntebindningstider har återigen ökat i takt med att räntorna sänks berättar Ulf Fredrikson, VD för Landshypotek AB. Kapitaltäckningen uppgick till 13,32 procent (12,75) och räntenettot till 91,3 Mkr (88,3) per den 31 mars 1999. - Låga räntor tillsammans med återbäringen gör att vi kan erbjuda kunderna fortsatt fördelaktiga lån med en av marknadens lägsta lånekostnader. Marknadens vilja att investera tack vare ränteläget, har bidragit till vidare god utveckling under årets första månader, framhåller Ulf Fredrikson. Företaget har anpassat huvuddelen av koncernens datasystem inför millennieskiftet och kör nu funktionstester med hittills mycket goda resultat. Samarbetet med Länsförsäkringar fortlöper positivt. Landshypotek har idag 79 000 medlemmar. Företagets andel av lantbrukens bottenlånemarknad är drygt 60 procent. För närmare information, kontakta Landshypotek Ulf Fredrikson, VD Strandvägen 1, 104 41 Stockholm Tel 08-459 04 00 Fax: 08-459 04 21 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/17/19990903BIT00180/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/17/19990903BIT00180/bit0002.pdf

Om oss

Landshypotek Bank är Sveriges nionde största bank med uppgift att tillhandahålla konkurrenskraftig finansiering till Sveriges jord- och skogsägare. Banken erbjuder även sparande med goda villkor till alla med ett hjärta som klappar för landsbygden. Banken erbjuder också bolån till hus. Landshypotek Bank har närmare 170 medarbetare på 19 orter i Sverige. www.landshypotek.se

Prenumerera

Dokument & länkar