Landshypoteks kvartalbokslut: Fortsatt hög kreditefterfrågan i lantbruket

Pressinformation 2012-04-25

Jord- och skogsbrukare fortsätter att investera. Landshypotek har möjliggjort ökade investeringar med över 1,1 miljard kronor under årets första tre månader. De sänkta räntorna har samtidigt stärkt jordbrukets lönsamhet.

- Vi upplever en fortsatt hög kreditefterfrågan. Det sker välkomna satsningar inom de gröna näringarna. Gårdar slås ihop, det sker generationsväxlingar och många lantbrukare investerar, den senaste tiden framförallt inom produktionsjordbruket, säger Kjell Hedman, vd på Landshypotek.

Landshypotek ser flera positiva signaler inom svenskt jordbruk. Inom spannmål-, nötkött och grisnäringen har intäkterna ökat med de högre avräkningspriserna. Elkostnaderna har sjunkit och räntorna har sänkts. Bl.a. har Landshypotek sänkt räntorna vid flertalet tillfällen under vintern. Lönsamheten i vissa näringar inom lantbruket har därmed utvecklats positivt under årets första månader. För mjölkproducenter och inom skogsnäringen har utvecklingen inte varit lika positiv under de första månaderna.

- Det är bra att många lantbrukare har förhoppningar om en växande verksamhet och vågar satsa. Som prispressare inom krediter till jord- och skogsbruk arbetar vi ständigt för att hålla våra kunders räntekostnader nere och möjliggöra investeringar som stärker svenskt lantbruk, säger Kjell Hedman.

Efterfrågan på krediter drivs framförallt av investeringar inom produktionsjordbruket och tillköp av mark. Priserna på jord- och skogsbruksfastigheter steg under förra året. Dock märks stora regionala skillnader och betydelsen av gårdens läge växer. Priset på jordbruksmark steg framförallt i södra Sverige.

Landshypotek har efter första kvartalet en total utlåning på närmare 56,8 miljarder kronor och därmed 29,2 procent av den totala marknaden för utlåning till svenska jord- och skogsfastigheter. Den ökade utlåningen med drygt 1,1 miljard motsvarar en ökning på cirka 2 procent. Jämfört med hösten har Landshypoteks marginaler minskat. Räntan till kund har sänkts. Att det s.k. räntenettot ökar är en följd av ökad utlåning.

Rörelseresultatet (exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner) uppgick till 66,9 miljoner kronor. Landshypotek investerar nu i ett nytt affärssystem och kostnader har därför, helt enligt plan, ökat de första månaderna. Landshypoteks kapitaltäckning uppgår till 35,7 procent enligt reglerna i Basel II. Beräknat på övergångsreglerna uppgår kapitaltäckningen till 9,0 procent.

Hela delårsrapporten finns på www.landshypotek.se

För mer information kontakta

Kjell Hedman, vd, 08-459 04 01

Björn Ordell, ekonomi- och finanschef, 08-459 04 07, 070-536 44 07

Landshypotek är ett medlemsägt företag med uppgift att tillhandahålla konkurrenskraftig finansiering till Sveriges jord- och skogsägare.
Landshypotek är marknadsledande med en utlåning på drygt 55 miljarder kronor. Landshypotek har 110 medarbetare på 18 orter i Sverige.

Taggar:

Om oss

Landshypotek Bank är Sveriges nionde största bank med uppgift att tillhandahålla konkurrenskraftig finansiering till Sveriges jord- och skogsägare. Banken erbjuder även sparande med goda villkor till alla med ett hjärta som klappar för landsbygden. Banken erbjuder också bolån till hus. Landshypotek Bank har närmare 170 medarbetare på 19 orter i Sverige. www.landshypotek.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi upplever en fortsatt hög kreditefterfrågan. Det sker välkomna satsningar inom de gröna näringarna.
Kjell Hedman