Landshypoteks resultat ger medlemmarna god återbäring

Landshypoteks medlemmar kan glädja sig åt ett bra resultat för år 2001. Styrelsen föreslår att 152,2 (166,9) Mkr av årets resultat återgår till medlemmarna i Landshypotek ekonomisk förening, motsvarande 66,8 (62,5) procent av rörelseresultatet. Återbäringsdelen uppgår till 124,1 Mkr, motsvarande 7% på betald låneränta.
   
Landshypotek ekonomisk förening, den samlade koncernen, redovisar ett rörelseresultat på 228,0 Mkr att jämföras med 267,0 Mkr föregående år. Landshypotek AB med dotterbolag redovisar ett rörelseresultat på 233,4 Mkr att jämföras med 267,7 Mkr år 2000.
         
Den totala lånestocken var 33.651,7 Mkr den 31 december 2001, en ökning med 5,33 procent från föregående år. Medelräntan på utlåningen uppgick till 5,95 procent, en minskning med 0,39 procentenheter.

Kapitaltäckningen, som innehåller styrelsens förslag till resultatdispositioner, uppgår till 12,77 procent. Primärkapitalet uppgår till 8,08 procent.

- Delägarnas förtroende för Landshypotek är fortsatt mycket starkt visar genomförd kundundersökning under 2001. Att vi som största bottenlåneaktör på marknaden för utlåning till jord- och skogsägare även på 2000-talet följer vår ursprungliga affärsidé, handlar om tradition och långsiktighet.

- I vår vision har vi fastställt att vi skall hålla fast vid vår kärnverksamhet, men att också kunna förmedla ett fullständigt koncept av finansiella tjänster, fortsätter VD Kjell Stillman.

Fullständig årsredovisning kommer att finnas tillhanda under vecka 12 och kan beställas på telefon 020-44 00 20.

För närmare information, kontakta
Kjell Stillman, VD, Landshypotek AB
Telefon: 08-459 04 00

Taggar:

Om oss

Landshypotek Bank är Sveriges nionde största bank med uppgift att tillhandahålla konkurrenskraftig finansiering till Sveriges jord- och skogsägare. Banken erbjuder även sparande med goda villkor till alla med ett hjärta som klappar för landsbygden. Banken erbjuder också bolån till hus. Landshypotek Bank har närmare 170 medarbetare på 19 orter i Sverige. www.landshypotek.se

Prenumerera

Dokument & länkar