Rekordåterbäring för Landshypoteks medlemmar

Rekordåterbäring för Landshypoteks medlemmar 1997 års återbäring blir rekordstor för Landshypotek ekonomisk förenings 81 000 medlemmar, som får dela på 304,2 Mkr. Det motsvarar 14 procent på erlagda räntor, eller en räntesänkning med drygt en procentenhet. Koncernresultatet uppgår till 391,3 Mkr, en ökning med 69,5 Mkr jämfört med 1996, trots goodwill-nedskrivning på 32 Mkr. Den totala lånestocken var 28.1 miljarder kronor den 31 december 1997, en ökning med 1,4 procent. -Den ordinarie återbäringen är sju procent, precis som för 1996, berättar Ulf Fredrikson, VD för det rörelsedrivande bolaget Landshypotek AB. Resterande sju procent är en bonus till följd av aktieutdelningar och reavinster från aktieförsäljning. Ulf Fredrikson är mycket nöjd med verksamhetsåret 1997, både vad gäller låneutveckling, resultat och positioneringen på marknaden inför 2000-talet. -Den 1 januari 1998 ingick vi en strategisk allians med Länsförsäkringsgruppen. Vi kommer successivt att erbjuda våra kunder ett komplett sortiment av bank- och försäkringstjänster. Båda organisationerna har en stark förankring inom jord- och skogsnäringen och en snarlik företagskultur. Tillsammans blir vi ett fristående, kooperativt alternativ på finans- och försäkringsmarknaderna. Lyckad lånekampanj Soliditeten inom jord- och skogsbruket är i genomsnitt 60 procent. Det innebär en stor lånepotential. -Det tog vi fasta på under 1997, då vi i en brett upplagd kampanj erbjöd våra medlemmar att lösa sina dyra topplån och istället finansiera t ex maskininvesteringar genom ett bottenlån med låg ränta. Många utnyttjade möjligheten, vilket bidragit till ökad lönsamhet för våra kunder, menar Ulf Fredrikson. Den låga räntan, återbäringen, storkundsrabatten och trohetsrabatten ger sammantaget lägsta möjliga finansieringskostnad för medlemmarna, för vilka räntan är den största kostnadsposten. Tradition och nytänkande Landshypotek grundades 1836 och slår vakt om traditionen. -Det är viktigt att vårda arvet till nästa generation och överlämna ett finansiellt starkt företag, betonar Ulf Fredrikson. Tradition och nytänkande går hand i hand och vi satsar hårt på finansdministrativa IT-lösningar för att minska upplåningskostnaderna. Vi ska också erbjuda kunderna Euro-lån i framtiden. Ett axplock ur koncernredovisningen: Räntenettot minskade med 21,8 Mkr till 420,6 Mkr. Kostnaderna ökade med 55,3 Mkr till 197,7 Mkr och kreditförlusterna minskade med 3,8 Mkr. Räntabiliteten på justerat eget kapital förbättrades med 0,3 procentenheter till 13,6 procent och kapitaltäckningen är 12,9 procent. Goodwill-posten på 32 Mkr avser förvärvet av nuvarande Landshypotek Jordbrukskredit från Föreningsbanken. För närmare information, kontakta Landshypotek Ulf Fredrikson, VD Strandvägen 1, 104 41 Stockholm Tel 08-459 04 00. Fax: 08-459 04 21. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/02/25/19990903BIT00060/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/02/25/19990903BIT00060/bit0002.pdf

Om oss

Landshypotek Bank är Sveriges nionde största bank med uppgift att tillhandahålla konkurrenskraftig finansiering till Sveriges jord- och skogsägare. Banken erbjuder även sparande med goda villkor till alla med ett hjärta som klappar för landsbygden. Banken erbjuder också bolån till hus. Landshypotek Bank har närmare 170 medarbetare på 19 orter i Sverige. www.landshypotek.se

Prenumerera

Dokument & länkar