Andelen med gymnasiebehörighet stiger och meritvärdet är rekordhögt

Andelen som får gymnasiebehörighet är i år 82%. En ökning med 8% jämfört med fjolåret. Årets medelbetyg, det så kallade meritvärdet, för årskurs 9 hamnar på 233,4 vilket är en klar förbättring jämfört med föregående år då meritvärdet låg på 229,3. Landskronas elever presterar det historiskt bästa resultatet. 

Andelen elever som fått en gymnasiebehörighet har ökat till 82% jämfört med föregående år då det var 76% som fick gymnasiebehörighet.  Årets medelbetyg, som förra året var 229,3, hamnar på rekordhöga 233,4. Resultaten pekar på en stabil uppåtgående trend.

– Årets resultat är oerhört glädjande. Elever och personal har tillsammans gjort ett fantastiskt arbete över tid. Det visar att det utvecklingsarbete vi gemensamt gör på grundskolorna ger resultat, säger Caroline Ekstrand, verksamhetschef för Landskrona stads grundskolor.

Ett systematiskt kvalitetarbete och tidiga satsningar bland annat på språk och matematik är exempel på insatser som gett resultat. Eleverna i Landskronas grundskolor är väl förberedda för studier på gymnasienivå och för framtidens arbetsmarknad som kräver gymnasiekompetens.

– Skolan är ett prioriterat område i Landskrona och jag är mycket glad att de satsningar skolorna gör visar sig i de positiva resultaten, säger Lisa Flinth (L), ordförande i utbildningsnämnden i Landskrona stad.

Ett ledarskap med höga förväntningar och tillit till varandras professioner är en viktig del i utvecklingsarbetet. Landskrona skolledare arbetar aktivt tillsammans för att skapa de bästa förutsättningarna i verksamheterna.

– Vi ser också en positiv utveckling i de tidiga åldrarna. Jag kan inte nog poängtera att det är varje elevs utveckling vi följer i vårt arbete – progression över tid. Och detta är egentligen ett bättre sätt att mäta utveckling på, säger Caroline Ekstrand.

– Verksamheten har visat stora framgångar och det visar att vi är på rätt väg. Vi kommer att fortsätta utveckla grundskolorna i samma riktning som vi påbörjat, säger Mattias Wald, t f förvaltningschef.

Meritvärde Landskrona stads grundskolor > >


För mer information:
Mattias Wald, t f förvaltningschef, utbildningsförvaltningen, Landskrona stad, tel 0733-47 41 17
Lisa Flinth (L), utbildningsnämndens ordförande, tel 0733- 47 41 03
Caroline Ekstrand, verksamhetschef Landskrona stads grundskolor 0733-47 41 01

Taggar:

Om oss

Landskrona med sitt attraktiva läge mitt i Öresundsregionen är på frammarsch. Fler företag väljer att etablera sig just här. Nya områden med havsnära boende växer fram och den anrika staden har ett rikt kulturliv. På mindre än 30 minuter kan du nå Landskrona med tåg från Malmö, Lund och Helsingborg och på mindre än 60 minuter är du i Köpenhamn.

Prenumerera