Ännu ett steg mot digital nyckelhantering inom hemvården i Landskrona

Vid Omsorgsnämndens sammanträde under onsdagen beslutade nämnden att genomföra en upphandling för ett breddinförande av digital nyckelhantering. Det innebär att ett tidigare beslut från maj 2015 om att starta ett pilotprojekt för digital nyckelhantering annullerades.

- Det visade sig bli både dyrbart och tidskrävande att gå omvägen via ett pilotprojekt för att sedan starta en upphandling berättar Jan Allan Beer (fp), Omsorgsnämndens ordförande.

Nu kommer en upphandlingsprocess att påbörjas. Förvaltningen räknar med att kunna starta införandet i 1-2 hemvårdsområden från september 2016 för att senare under hösten kunna bygga ut systemet till fullo.

- En nyckelfri hemtjänst blir tryggare för våra brukare och ett mer lättarbetat system för vår personal, säger Christin Jonsson, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen i Landskrona.

Socialstyrelsen har nyligen presenterat sin årliga rikstäckande undersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” För Landskronas del blev resultatet ömsom vin, ömsom vatten. Glädjande nog fick stadens äldreboenden höga betyg, långt bättre än föregående år. Däremot var inte hemtjänstens resultat lika tillfredsställande.

- Hemvården hade när jag tillträdde min tjänst som förvaltningschef under många år dragits med stora ekonomiska underskott. Vi har infört ett nytt arbetssätt inom hemvården som fått stor nationell uppmärksamhet. Nya arbetssätt tar alltid lite tid. Vi kommer nu att analysera resultatet och göra handlingsplaner, säger Christin Jonsson.

- Jag kommer att uppdra åt förvaltningen att prioritera det inre arbetet för att få en mer positiv utveckling inom hemvården, säger Jan Allan Beer.

För mer information

Jan Allan Beer, Omsorgsnämndens ordförande, 0739-60 23 17
Christin Jonsson, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen, 0418-47 04 30

Landskrona med sitt attraktiva läge mitt i Öresundsregionen är på frammarsch. Fler företag väljer att etablera sig just här. Nya områden med havsnära boende växer fram och den vackra anrika staden med rikt kulturliv och levande stadskärna sjuder av aktivitet. På mindre än 30 minuter kan du nå Landskrona med tåg från Malmö, Lund och Helsingborg och på mindre än 60 minuter är du i Köpenhamn.

Taggar:

Om oss

Landskrona med sitt attraktiva läge mitt i Öresundsregionen är på frammarsch. Fler företag väljer att etablera sig just här. Nya områden med havsnära boende växer fram och den anrika staden har ett rikt kulturliv. På mindre än 30 minuter kan du nå Landskrona med tåg från Malmö, Lund och Helsingborg och på mindre än 60 minuter är du i Köpenhamn.

Prenumerera