Dags för unga att söka feriepraktik

Nu är det dags för unga Landskronabor att söka feriepraktik. Sista ansökningsdag är den 10 april.

Från och med den 10 mars kan ungdomar som är födda år 2000 och 2001 och folkbokförda i Landskrona söka feriepraktik. Praktiken kan förläggas inom kommunen eller hos en extern feriepraktikplats. Det kan exempelvis handla om arbete på förskola och fritidshem, vaktmästeri, äldreomsorg eller i föreningar.

  Alla ungdomar som söker kommer inte att garanteras plats. De sökande som inte tidigare haft feriepraktik kommer prioriteras.  

Ungdomar som är intresserade av feriepraktik skickar in sin ansökan via landskrona.se, från och med den 10 mars.

Feriepraktiken är indelad i tre perioder:  den 14 juni – 4 juli,  5 juli – 25 juli, eller  26 juli – 15 augusti.

De unga som söker kan bara få feriepraktik en period, men om man anger flera perioder är chansen större att man får feriepraktik. Arbetstiden är sex timmar om dagen i tre veckor, totalt  90 timmar.

Sista ansökningsdagen för feriepraktiken är den 10 april.

För mer information: 

Hamdi Goxhuli och Ronnie Jönsson

Individ- och familjeförvaltningen, Landskrona stad

0418 – 47 02 30, 0418 – 47 38 35

Taggar:

Om oss

Mitt i Öresundsregionen intill havet ligger Landskrona med sin vackra ö Ven. En grön stad rik på historia, kultur och fina möjligheter till idrott och rekreation. Här bygger vi nya attraktiva bostäder på attraktiva platser nära havet i centrala staden eller på våra mindre orter. Vi erbjuder också tomtmark för företagsetableringar på strategiska platser.

Prenumerera