Förenade Care har tilldelats driften för Kassakrokens och Segergatans äldreboende

Efter en omfattande upphandlingsprocess har omsorgsförvaltningen i dag tagit beslutet att Förenade Care tar över driften av de kommunala äldreboendena Kassakroken och det redan privat drivna äldreboendet Segergatan från november 2018. Avtal med Förenade Care kan tecknas först den 2 maj då perioden för att överklaga har löpt ut.

I maj 2016 beslutade omsorgsnämnden i Landskrona stad att äldreboendena Kassakroken och Skiftesvägen skulle läggas ut på entreprenad. Attendo tilldelades avtalet på Skiftesvägen och Norlandia tilldelades avtalet på Kassakroken. Norlandia fick tyvärr inte beviljat tillstånd från IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg), och därmed hävdes avtalet i samförstånd. Omsorgsnämnden beslutade då att upphandlingen skulle göras om. Parallellt med denna upphandling har man även upphandlat det privat drivna Segergatan.

Under upphandlingsprocessen har personal, brukare och anhöriga fått kontinuerlig information. Även politiker och fackliga företrädare har informerats.

Sex anbud har lämnats in från intresserade företag på respektive upphandling och har sedan utvärderats. Utvärderingsgruppen har gjort en samlad bedömning och man har framför allt betygsatt anbuden utefter kvalitet. Även pris har varit en faktor som ingått i bedömningen, men den har inte varit avgörande.

 Förenade Care lämnade det anbud som håller högst kvalitet och ger mest värde för våra brukare. Vi ser fram emot ett gott samarbete med Förenade Care, säger Jan-Allan Beer (L), ordförande i omsorgsnämnden.

Avtal kan tecknas först den 2 maj då avtalsspärren på tio dagar har löpt ut. Efter att avtalet har tecknats måste företaget ansöka om tillstånd av IVO. Företaget får inte ta över driften förrän IVO har beviljat tillstånd. När driften har tagits över kommer omsorgsförvaltningen att göra en noggrann uppföljning av den nya entreprenören för att säkerställa att avtalet följs.

För mer information:

Välkomna på presskonferens i dag onsdagen den 18 april kl 17.00 i Stadshuset, plan 6. Jan-Allan Beer, ordförande i omsorgsnämnden, Christin Jonsson, förvaltningschef för omsorgsförvaltningen och Valdemar Hansson, uppdragschef på omsorgsförvaltningen, svarar på frågor.

Jan-Allan Beer, telefon 073-9602317 

Christin Jonsson, förvaltningschef för omsorgsförvaltningen, telefon 0418-470430

Valdemar Hansson, uppdragschef, omsorgsförvaltningen, telefon 0418-470414

Eva-Lotta Nydahl, områdeschef, omsorgsförvaltningen, telefon 0418-470335

Om oss

Landskrona med sitt attraktiva läge mitt i Öresundsregionen är på frammarsch. Fler företag väljer att etablera sig just här. Nya områden med havsnära boende växer fram och den anrika staden har ett rikt kulturliv. På mindre än 30 minuter kan du nå Landskrona med tåg från Malmö, Lund och Helsingborg och på mindre än 60 minuter är du i Köpenhamn.

Prenumerera