Fortsatt högt utvecklingstempo i Landskrona

Vid nästa möte i kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 februari kommer ett flertal utvecklings- och tillväxtprojekt att behandlas. Exempelvis planeras det för nya bostäder i Häljarp och stadskärnan, en livsmedelsbutik i Borstahusen och köp av en strategiskt viktig kontorsfastighet vid stationsområdet.

– De ärenden som ska behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott på måndag visar återigen på att det finns ett stort intresse från externa aktörer att satsa i Landskrona, säger Christian Alexandersson, stadsdirektör.

Här är några av de ärenden som ska behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott måndagen den 5 februari:

Landskrona stad har för avsikt att köpa fastigheten Hermelinen 1 vid Landskrona station. I dagsläget hyr Landskrona stad fastigheten och driver företagshuset Linc för nyföretagare i byggnaden. För att kunna råda över planeringen av kopplingen mellan handelsområdet Weibullsholm och stationen är fastigheten en viktig del av processen.

Mims Invest, som tidigare har förvärvat fastigheterna där butiker som Willys, Dollar store, Elgiganten och Rusta nu har sin verksamhet, föreslås få option på fastigheten Betfröet 1 vid Kung Hans rondell i Borstahusen. Planen är att anlägga en livsmedelsbutik.

Utvecklingen inför att bygga radhus och bostadsrätter på Sjukhuskvarteret 18 pågår för fullt och går nu in i nästa fas där kommunstyrelsens arbetsutskott ska behandla förslaget till ny detaljplan. Om planen antas kommer Landskrona Stadsutveckling AB att kunna teckna avtal med en byggherre som kan förverkliga planerna under 2019.

Staden planerar också för fler bostäder i Häljarp, där Bo Klok vill bygga bostadsrätter i form av radhus och flerbostadshus. Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på måndag ett markreservationsavtal med Bo Klok.

– Det är med stor glädje jag ser att vi fortsätter att hålla ett högt utvecklingstempo och arbetar proaktivt med planarbetet. Vi ser en fortsatt stor efterfrågan på både bostäder och kommersiella fastigheter vilket är en förutsättning för byggnationerna och förvärven, säger Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande.

För mer information, kontakta:
Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande, 0418-47 31 60

Christian Alexandersson, stadsdirektör Landskrona stad, 070-253 83 00

Landskrona med sitt attraktiva läge mitt i Öresundsregionen är på frammarsch. Fler företag väljer att etablera sig just här. Nya områden med havsnära boende växer fram i en stad med rikt kulturliv och en levande stadskärna. På mindre än 30 minuter kan du nå Landskrona med tåg från Malmö, Lund och Helsingborg och att resa till Köpenhamn tar bara en timme.

Om oss

Landskrona med sitt attraktiva läge mitt i Öresundsregionen är på frammarsch. Fler företag väljer att etablera sig just här. Nya områden med havsnära boende växer fram och den anrika staden har ett rikt kulturliv. På mindre än 30 minuter kan du nå Landskrona med tåg från Malmö, Lund och Helsingborg och på mindre än 60 minuter är du i Köpenhamn.

Prenumerera