Goda exempel på Dammhagskolan i Landskrona väcker intresse hos andra kommuner

Dammhagskolans goda arbete med eleverna får andra kommuner att vilja komma på studiebesök eller få en föreläsning.

Arbetet som väcker intresse är bland annat hur skolan arbetar språkutvecklande med genrepedagogik, med extra anpassningar och med Spaced Learning.

-          Många uppskattar att vi är verklighetsnära och konkreta när vi beskriver vårt arbete, säger Lena Andersson, rektor på Dammhagskolan.

För tredje året i rad deltog Dammhagskolan i januari i en elevhälsokonferens i Stockholm, och efter det har förfrågningar om studiebesök och föreläsningar strömmat in. Bland annat har Holstagårdskolan från Helsingborg varit på studiebesök, men även långväga besökare från Burträsk i Västerbotten.  

Under våren väntar ytterligare studiebesök från skolor i Åstorp, Teckomatorp, Lund och Karlshamn, samt föreläsning för rektorer och specialpedagoger i Klippan.

Under en konferens i april, som anordnas av SKED (Skånes kompetenscentrum för elever med dyslexi och dyskalkyli) ska elevhälsoteamet föreläsa om hur skolan kan anpassa undervisningen och säkerställa att alla elever får det stöd de behöver.

-          Att lyckas i skolan är helt avgörande för våra elevers framtid och alla på skolan måste arbeta med stort kunskapsfokus. Jag brukar säga att jag har världens bästa lärare på Dammhagskolan. Det är i klassrummet det viktigaste arbetet sker, och det är verkligen roligt om vi kan inspirera andra med vårt arbete, säger Lena Andersson.

För ytterligare information: 

Lena Andersson
Rektor, Dammhagskolan
0418 – 47 44 91

Dammhagskolans inbokade studiebesök och föreläsningar i mars/april 2018

5/3 Kommer Tingdalskolan ifrån Åstorp på studiebesök. Det är skolans EH-team (elevhälsoteam) samt specialpedagoger, ca 10 personer. De vill besöka Dammhagskolan för att se hur vi arbetar språkutvecklande men även få information kring vårt arbete med extra anpassningar.

9/3 Två lärare ifrån Plantskolan i Teckomatorp önskar besöka oss för att se hur vi arbetar med genrepedagogik men även vårt arbete med spaced learning.         

16/3 Åker en del av EH-teamet till Klippans kommun och föreläser för rektorer och specialpedagoger kring vårt arbete med analysprocessen och extra anpassningar

16/4 Kommer alla lärare på lågstadiet ifrån Fågelskolan i Lund till Dammhagskolan. Detta på initiativ av deras handledare i Läslyftet. De vill besöka klassrum och se hur vi arbetar språkutvecklande med bland annat genrepedagogik. Förutom klassrumsbesök kommer de att få en föreläsning av pedagoger kring språkutvecklande arbetssätt.

19/4 Har Vägga gymnasiesärskola  i Karlshamn lagt sin studiedag på Dammhagskolan, de kommer att besöka klassrum och får en föreläsning på eftermiddagen. Fokus för dagen är extra anpassningar.

24/4 Anordnar SKED (Skånes kompetenscentrum för elever med dyslexi och dyskalkyli) en konferens i Landskrona. Här kommer personal ifrån EH- teamet att föreläsa.

Taggar:

Om oss

Landskrona med sitt attraktiva läge mitt i Öresundsregionen är på frammarsch. Fler företag väljer att etablera sig just här. Nya områden med havsnära boende växer fram och den anrika staden har ett rikt kulturliv. På mindre än 30 minuter kan du nå Landskrona med tåg från Malmö, Lund och Helsingborg och på mindre än 60 minuter är du i Köpenhamn.

Prenumerera