Invigning av Peter Brobergs bro i Nyhamn

Lördagen den 25 april kl. 13.00 invigs en ny klaffbro – Peter Brobergs bro – i Nyhamn i Landskrona.

Bron är uppkallad efter den bortgångne landskronaarkitekten Peter Broberg. Han var en person som med outtröttlig entusiasm arbetade för att utveckla Landskrona som stad. Peter Broberg var utbildad arkitekt, teknologie doktor och professor i humanteknologi. Han skrev och medverkade även i ett antal böcker kring stadsbyggnad, arkitektur, humanteknologi samt Skånes historia och identitet. Han var verksam i Sverige och Danmark genom sitt företag Landskronagruppen, men hade även internationella uppdrag. Hans bas var dock alltid Landskrona, där han bodde livet ut.

Den nya klaffbron blir en naturlig länk mellan gamla staden och Nyhamn i Landskrona och vidare ut längs kustlinjen. Bron har byggts med syftet att binda ihop staden och minska biltrafik till och från Nyhamnsområdet. Med bron uppnår staden även Skånetrafikens målsättning om att boende i centrum ska ha max 400 meter till närmaste hållplats, som i detta fall blir Sofia Albertina med stadsbuss 1, 3 och 5.

Just nu är Landskrona under stor förändring. Stadskärnan omgestaltas med nya vackra parker och gångstråk som binder samman stadens centrala delar till en helhet. Parallellt pågår ett flertal byggprojekt. Flera spännande bostadsområden växer fram, bland annat Strandbyn med attraktiva villor, radhus och flerbostadshus med utmanande arkitektur ett stenkast från strandlinjen med utsikt över Öresund, Danmark och Ven. Ett nytt fyrstjärnigt hotell mitt i Nyhamn projekteras. Gamla stationshuset har restaurerats och återinvigs 9 maj och blir Skånes hemslöjdsförbunds nya bas. Weibulls gamla fröfabrik blir Creative Space och 15 etablerade konstnärer har redan flyttat in.

För mer information om stadens omgestaltning, kontakta

Christian Alexandersson, utvecklingschef, tfn 0702-53 83 00

För mer information om stadens byggprojekt, kontakta

Johan Nilsson, tf stadsbyggnadschef, tfn 0418-47 46 95

Landskrona med sitt attraktiva läge mitt i Öresundsregionen är på frammarsch. Fler företag väljer att etablera sig just här. Nya områden med havsnära boende växer fram och den vackra anrika staden med rikt kulturliv och levande stadskärna sjuder av aktivitet. På mindre än 30 minuter kan du nå Landskrona med tåg från Malmö, Lund och Helsingborg och på mindre än 60 minuter är du i Köpenhamn.

Taggar:

Om oss

Landskrona med sitt attraktiva läge mitt i Öresundsregionen är på frammarsch. Fler företag väljer att etablera sig just här. Nya områden med havsnära boende växer fram och den anrika staden har ett rikt kulturliv. På mindre än 30 minuter kan du nå Landskrona med tåg från Malmö, Lund och Helsingborg och på mindre än 60 minuter är du i Köpenhamn.