Kommunstyrelsen tar inriktningsbeslut om samlad fastighetsförvaltning

Kommunstyrelsen har i dag tagit ett inriktningsbeslut om att samordna merparten av stadens fastighetsförvaltning inom AB Landskronahem. 

I dag ägs Landskrona stads fastighetsbestånd av fyra olika enheter; AB Landskronahem, teknik- och serviceförvaltningen, mark- och exploateringsenheten samt fritids- och kulturförvaltningen.

För att effektivisera förvaltningen av de fastigheter som staden äger och hyr ska merparten av lokalfrågorna samordnas genom förvaltning av AB Landskronahem. Det har kommunstyrelsen tagit ett inriktningsbeslut om i dag.

─ Landskronahems kärnverksamhet är fastighetsförvaltning och de är därför den naturliga parten att förvalta stadens bestånd. Genom detta beslut tar staden ett helhetsgrepp om fastighetsförvaltningen. Det kommer att leda till att vi utnyttjar våra resurser på ett bättre sätt, säger Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande.

I inriktningsbeslutet föreslås att Landskronahem tar över den personal som Landskrona stads fastighetsavdelning i dag förfogar över för att förvalta fastigheter.

Kommunstyrelsen har nu gett förvaltningen i uppdrag att utreda konsekvenserna av ett överförande av fastighetsförvaltningen. Ett förslag till beslut ska läggas fram senast den 1 maj 2017.

Fritids- och kulturförvaltningens fastigheter berörs inte av inriktningsbeslutet.

För mer information:
Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande i Landskrona, 0418-47 31 60
Christian Alexandersson, stadsdirektör, Landskrona stad, 0702-53 83 00

Landskrona med sitt attraktiva läge mitt i Öresundsregionen är på frammarsch. Fler företag väljer att etablera sig just här. Nya områden med havsnära boende växer fram och den vackra anrika staden med rikt kulturliv och levande stadskärna sjuder av aktivitet. På mindre än 30 minuter kan du nå Landskrona med tåg från Malmö, Lund och Helsingborg och på mindre än 60 minuter är du i Köpenhamn.

Taggar:

Om oss

Landskrona med sitt attraktiva läge mitt i Öresundsregionen är på frammarsch. Fler företag väljer att etablera sig just här. Nya områden med havsnära boende växer fram och den anrika staden har ett rikt kulturliv. På mindre än 30 minuter kan du nå Landskrona med tåg från Malmö, Lund och Helsingborg och på mindre än 60 minuter är du i Köpenhamn.

Prenumerera