Landskrona stad begär ersättning av Migrationsverket för extra kostnader i samband med flyktingmottagande

Migrationsverket gav under 2015 missvisande prognoser kring det förväntade mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar. Det ledde till betydande extra kostnader för Landskrona stad. Migrationsverket beslutade i mars 2018 att inte ersätta Landskrona stad för dessa kostnader. Nu överklagar staden Migrationsverkets beslut.

Landskrona stad har sedan 2014 organiserat mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar enligt gällande lagstiftningar och förordningar. Staden har valt att hantera mottagande så långt som möjligt i egen regi för att enligt förvaltningslagen sköta mottagandet så snabbt, enkelt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts.

Staden har planerat för ett ökat mottagande utifrån Migrationsverkets prognoser. Migrationsverket gav under hela 2015 felaktiga och missvisande prognoser, vilket resulterade i betydande och extraordinära kostnader för staden. För dessa kostnader måste kommunerna ersättas.

Migrationsverket tog den 27 mars ett beslut att inte ersätta Landskrona stad för de betydande extraordinära kostnaderna på drygt 8 miljoner kronor. Detta beslut har Landskrona stad överklagat och begär att Migrationsverket omprövar sitt beslut och utger den begärda ersättningen till Landskrona stad.

– Staten har lagt ett stort ansvar på kommunerna att hantera det nationella flyktingmottagandet. Att vi ska behöva driva en rättsprocess mot staten för att få ersättning för de kostnader vi haft i samband med detta är inte acceptabelt. Tyvärr är det inte första gången staten släpar med sina betalningar på detta område. Vi förväntar oss ett annat agerande från staten när vi hanterar ett svårt uppdrag, säger Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande, Landskrona stad.

Landskrona stad har överklagat Migrationsverkets beslut till förvaltningsrätten i Umeå.

För mer information:
Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande, Landskrona stad, 0418-47 31 60

Viktoria Hansson, etablerings- och migrationsstrateg, Landskrona stad, 0418-47 43 19

Om oss

Landskrona med sitt attraktiva läge mitt i Öresundsregionen är på frammarsch. Fler företag väljer att etablera sig just här. Nya områden med havsnära boende växer fram och den anrika staden har ett rikt kulturliv. På mindre än 30 minuter kan du nå Landskrona med tåg från Malmö, Lund och Helsingborg och på mindre än 60 minuter är du i Köpenhamn.

Prenumerera