Landskrona stad deltar i pilotstudie från belgiska inrikesministeriet för att förebygga radikalisering

Landskrona stad är en av tio europeiska städer som valts ut att delta i pilotstudien av det europeiska projektet BOUNCE. Syftet med projektet är att motverka våldsfrämjande radikalisering.

Fenomenet våldsfrämjande radikalisering har vuxit inom EU de senaste åren, vilket har skapat ett intresse för förebyggande åtgärder. Som ett resultat har det belgiska inrikesministeriet och en ideell organisation i Belgien utvecklat BOUNCE, ett utbildningspaket som innehåller verktyg anpassade för ungdomar och deras sociala miljöer med syftet att stärka deras motståndskraft mot radikala influenser.

Metoderna inom BOUNCE är utformade som förebyggande åtgärder, och ska helst användas redan innan misstankar om radikalisering uppstått. Verktygen ger ungdomar konkreta redskap för att hantera utmaningar de möter i sin vardag.

Landskrona är en av tio städer som har valts ut för att delta i en europeisk pilotstudie av BOUNCE.

─ Vi har arbetat för att motverka radikalisering i flera år. Detta är ytterligare ett steg i samma riktning. Med BOUNCE-projektet får vi kraftfulla verktyg som riktar sig direkt till ungdomar och deras sociala miljöer, säger Annika Wågsäter, trygghetssamordnare i Landskrona stad.

BOUNCE-projektet riktar sig mot alla former av radikalisering; både vänster- och högerradikala yttringar samt religiös extremism. Under april månad kommer åtta personer från Landskrona att utbildas enligt BOUNCE-projektets metoder. Deltagarna i utbildningen är personer som ofta möter ungdomar i sin vardag.

BOUNCE-verktygen har redan använts och validerats i Belgien och Nederländerna.

De tio europeiska städer som deltar i pilotstudien är Landskrona, Malmö (Sverige), Lìege, Leuven (Belgien), Montreuil, Bordeaux (Frankrike), Amsterdam, Groningen (Nederländerna), Augsburg, Dusseldorf (Tyskland). Projektet medfinansieras av EU-kommissionen.

För mer information:
Annika Wågsäter, trygghetssamordnare Landskrona stad, 0418-47 02 09

www.bounce-resilience-tools.eu

Taggar:

Om oss

Landskrona med sitt attraktiva läge mitt i Öresundsregionen är på frammarsch. Fler företag väljer att etablera sig just här. Nya områden med havsnära boende växer fram och den anrika staden har ett rikt kulturliv. På mindre än 30 minuter kan du nå Landskrona med tåg från Malmö, Lund och Helsingborg och på mindre än 60 minuter är du i Köpenhamn.