Landskrona stad genomför utredning av marken vid Kopparhögarnas koloniträdgårdar

Vid provtagningar i marken vid Kopparhögarnas koloniträdgårdar har man hittat bland annat arsenik och bly. Koloniägarna rekommenderas därför att inte äta det som odlas på kolonilotterna. Man kan däremot odla i odlingskragar avskilda från marken med kontrollerad jord från trädgårdsbutiker. Landskrona stad ska nu göra ytterligare provtagningar i området för att utreda omfattningen. 

I samband med att Sydvatten skulle genomföra ett grävarbete vid Kopparhögarnas koloniträdgårdar skickade man jordmassor på analys. Analyssvaren visade på arsenik i jord som ligger bredvid kolonilotterna. När kommunen tog ytterligare markprover hittade man bland annat arsenik och bly i jord som ligger på några av de kolonilotter som inte är uthyrda för närvarande.

– Vi har informerat samtliga koloniägare via brev och kommer löpande att informera styrelsen i föreningen om fortsatta utredningar och åtgärder. Vi har tagit kontakt med en miljökonsult som har tidigare erfarenhet av förorenade jordmassor inom områden som används som koloniområden. Nästa steg är att utreda omfattningen och ta fram en riskutredning, säger Marie-Louise Svensson, mark- och exploateringschef, Landskrona stad.

Landskrona stad avråder koloniinnehavarna från att äta det som odlas på kolonilotterna. Man kan fortfarande odla i odlingskragar avskilda från marken med kontrollerad jord från trädgårdsbutiker.

Enligt den miljötekniska markundersökningen kan föroreningar av arsenik komma från exempelvis jordbruk, annan verksamhet eller tillförda massor.

Landskrona stad kommer nu att beställa ytterligare markprover för att få en tydligare bild av omfattningen av föroreningarna samt även ta fram en riskutredning. Därefter kommer beslut tas om hur kommunen ska gå vidare.

För mer information:
Marie-Louise Svensson, mark- och exploateringschef, 0418-47 03 93

Annika Borg, sektionschef miljöskyddssektionen, Landskrona stad, 0418-47 06 72

Om oss

Landskrona med sitt attraktiva läge mitt i Öresundsregionen är på frammarsch. Fler företag väljer att etablera sig just här. Nya områden med havsnära boende växer fram och den anrika staden har ett rikt kulturliv. På mindre än 30 minuter kan du nå Landskrona med tåg från Malmö, Lund och Helsingborg och på mindre än 60 minuter är du i Köpenhamn.

Prenumerera