Landskrona stad satsar på elektrifiering av fordonsparken

Landskronas stadsbussar blir helelektrifierade vid årsskiftet 2018/2019. Nu görs ytterligare satsningar för att öka andelen fossilfria transporter i kommunen. I år byter Landskrona stad ut 20 verksamhetsfordon till elbilar i stadens fordonsflotta.

Teknik- och servicenämnden har tagit beslut om att byta ut 20 verksamhetsfordon till eldrift under 2018. Planen är att fyra av tio kommunala verksamhetsfordon att ska drivas av el år 2020.

– Att införa eldrivna stadsbussar var ett första steg. Detta är ytterligare en satsning i samma riktning. Vi ska vara i framkant när det kommer till hållbara och klimatsmarta lösningar som gör Landskrona till en attraktiv stad att leva i, säger Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Landskrona stad.

De fordon som byts ut under 2018 är framför allt personbilar som används inom hemvården. Omställningen till eldrift innebär att utsläppen av koldioxid minskar med 80 ton årligen.

– Fördelarna med att ställa om till elbilar är flera. Bilarna är lättkörda, klimatmässigt hållbara och de sparar tid för personalen eftersom de inte behöver tankas, säger Martin Olefeldt Söderberg, verksamhetsutvecklare på teknik- och serviceförvaltningen.

Enligt teknik- och serviceförvaltningens plan kommer ytterligare ett 20-tal elbilar köpas in årligen fram till år 2020.

– Vi har bedömt att det är en rimlig takt. Vi är mitt i ett teknikskifte och det kommer hela tiden nya elbilsmodeller och nya typer av batterier med bättre prestanda, säger Martin Olefeldt Söderberg.

I omställningen till en elektrifierad fordonsflotta ingår också en laddinfrastruktur för de kommunala fordonen. Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet har beviljat ett stöd upp till 50 procent för investeringen i laddinfrastruktur eftersom insatsen hör till dem som uppvisar störst varaktig minskning av växthusgasutsläpp per investerad krona.

Under 2018 kommer Landskrona Energi också att bygga ut laddinfrastrukturen för allmänheten. Här finns mer information om Landskrona energis arbete med publika laddstationer: https://www.landskronaenergi.se/hallbar-framtid/laddinfrastruktur/ 

För mer information, kontakta:
Martin Olefeldt Söderberg, verksamhetsutvecklare på teknik- och serviceförvaltningen, telefon 0418-47 06 67, martin.olefeldtsoderberg@landskrona.se

Robert Svensson, förvaltningschef, teknik- och serviceförvaltningen, telefon 0418-47 06 78, robert.svensson@landskrona.se

Landskrona med sitt attraktiva läge mitt i Öresundsregionen är på frammarsch. Fler företag väljer att etablera sig just här. Nya områden med havsnära boende växer fram i en stad med rikt kulturliv och en levande stadskärna. På mindre än 30 minuter kan du nå Landskrona med tåg från Malmö, Lund och Helsingborg och att resa till Köpenhamn tar bara en timme.

Om oss

Landskrona med sitt attraktiva läge mitt i Öresundsregionen är på frammarsch. Fler företag väljer att etablera sig just här. Nya områden med havsnära boende växer fram och den anrika staden har ett rikt kulturliv. På mindre än 30 minuter kan du nå Landskrona med tåg från Malmö, Lund och Helsingborg och på mindre än 60 minuter är du i Köpenhamn.

Prenumerera