Landskronaskolor får chans att delta i projekt som kan höja resultaten

Skolverket har erbjudit Dammhagskolan, Seminarieskolan och Asmundtorps skola att delta i ett treårigt projekt som kan höja kunskapsresultaten, förbättra likvärdigheten och öka måluppfyllelsen.

Dammhagskolan arbetar redan idag framgångsrikt med integration, likvärdighet, inkludering och språk. Rektor Lena Andersson har föreläst runt om i Sverige om skolans aktiva arbete för kunskap, arbetsro och trygghet.

– Vi är stolta över det utvecklingsarbete vi gör på Dammhagsskolan. Men behoven är stora och våra resurser räcker inte alltid så långt som vi skulle önska. Ett samverkansprojekt mellan skolan och Skolverket skulle höja kvalitetsarbetet ännu mer och vara till nytta för både elever och personal, säger Lena Andersson.

Skolverkets satsning utgår från ett regeringsuppdrag med namnet ”Uppdrag om samverkan för bästa skola”. Skolverkets erbjudande skickas till utvalda skolor som behöver höja kunskapsresultaten och öka andelen elever som fullföljer sina studier.

– Skolan är ett prioriterat område i Landskrona och vi är positiva till alla insatser som kan höja kunskapsresultaten ytterligare, säger Lisa Flinth (L), ordförande i utbildningsnämnden i Landskrona stad.

Den 7 juni kommer Skolverket till Landskrona stad och träffar representanter från utbildningsförvaltningen för att diskutera hur insatserna kan utformas. Därefter bestämmer staden och skolorna i Landskrona om de ska delta. Väljer skolorna att tacka ja ska överenskommelsen med Skolverket tecknas senast den 20 juni.

Här finns mer information om Skolverkets satsning "Samverkan för bästa skola".

För mer information:
Mattias Wald, t f förvaltningschef, utbildningsförvaltningen, Landskrona stad, 0418-47 41 17

Lisa Flinth (L), utbildningsnämndens ordförande, Landskrona stad, 0418-47 41 03

Om oss

Landskrona med sitt attraktiva läge mitt i Öresundsregionen är på frammarsch. Fler företag väljer att etablera sig just här. Nya områden med havsnära boende växer fram och den anrika staden har ett rikt kulturliv. På mindre än 30 minuter kan du nå Landskrona med tåg från Malmö, Lund och Helsingborg och på mindre än 60 minuter är du i Köpenhamn.

Prenumerera