Restaureringen av Örenäsgånggriften inleds

Efter genomförd upphandling står det nu klart att ett danskt företag med specialisering inom fornminnesrestaurering ska se till att stenkammargraven Örenäsgånggriften åter blir tillgänglig för invånare, skolungdomar och tillresta besökare. Redan nu på torsdag börjar arbetet som förväntas pågå under minst 6-8 veckor, beroende på väderlek.

Som vi tidigare berättat så tvingades Länsstyrelsen p.g.a. säkerhetsskäl att sommaren 2014 stänga stenkammargraven Örenäsgånggriften. Ett samarbete mellan bl.a. Länsstyrelsen, Lunds universitet och Landskrona stad möjliggjorde dock restaurering och nu på fredag skall man laserscanna gravkammaren.

"Ur ett turistiskt perspektiv är det mycket intressant att kunna visa upp denna välbevarade stenkammargrav. Ute i Europa är intresset stort att ta del av vår svenska historia. Utmaningen blir snarare att paketera denna plats med andra möjliga destinationer och skapa rörelser där vi också erbjuder besökarna information, logi- och boendemöjligheter. Det finns t.ex. en liknande fornlämning i Barsebäck strax söder om Landskrona och vi har redan diskuterat att knyta samman dessa kulturhistoriska platser" säger Thorsten Karlén, ansvarig destinationsutvecklare i Landskrona stad.

Kostnaden för själva restaureringen landar på knappt en halv miljon kronor varav Landskrona stad ansöker om ett kulturmiljöbidrag från Länsstyrelsen/Riksantikvarieämbetet på 80% av kostnaden. Resten finansieras med egna medel.

Det arkeologiska arbetet följs också mycket engagerat av Institutionen för Arkeologi och Antikens Historia vid Lunds universitet. "Nu på fredag eftermiddag kommer vi att laserscanna och dokumentera det inre i själva kammaren. Detta kommer sedan att göras igen när restaureringen är färdig och kanske vid några tillfällen därefter för att se om det hela har rört på sig" säger Björn Nilsson, forskare vid institutionen. 

Thorsten Karlén, enhetschef
Enheten för destination, turism och evenemang
Stadsledningskontoret, Landskrona stad

Besöksadress: Skeppsbron 2

261 35 Landskrona

Telefon 0418-47 04 99

landskrona.se

Landskrona med sitt attraktiva läge mitt i Öresundsregionen är på frammarsch. Fler företag väljer att etablera sig just här. Nya områden med havsnära boende växer fram och den vackra anrika staden med rikt kulturliv och levande stadskärna sjuder av aktivitet. På mindre än 30 minuter kan du nå Landskrona med tåg från Malmö, Lund och Helsingborg och på mindre än 60 minuter är du i Köpenhamn.

Taggar:

Om oss

Landskrona med sitt attraktiva läge mitt i Öresundsregionen är på frammarsch. Fler företag väljer att etablera sig just här. Nya områden med havsnära boende växer fram och den anrika staden har ett rikt kulturliv. På mindre än 30 minuter kan du nå Landskrona med tåg från Malmö, Lund och Helsingborg och på mindre än 60 minuter är du i Köpenhamn.

Prenumerera

Media

Media