Succéår för Landskrona museum

2015 var ett succéår för Landskrona museum, då 2014 års publiksiffra på 44 745 överträffades med drygt 11 000 besök. Den siste december hade 55 722 besökare räknats in.

Museernas popularitet ökar överlag då människor i större utsträckning söker meningsfulla och stimulerande miljöer. Därför är det extra roligt att Landskrona museum också visar på ökade besökssiffror.

Den nya, permanenta lekutställningen Trädgårdslandet är en stor anledning till ökningen och antalet besökande barn tredubblades under 2015. Syftet med utställningen var att locka barnfamiljer till museet och erbjuda dem en mötesplats för lek och kreativitet. Vi ville lyfta lekens betydelse och skapa en stimulerande och rolig miljö för 0-5 åringar och deras föräldrar och mor/farföräldrar. Det är väldigt roligt att kunna konstatera att satsningen har lyckats och att nya besökare har sökt sig till museet - givetvis många landskronabor, men ryktet har även spridit sig långt utanför kommungränsen.

Under 2015 visades 20 tillfälliga utställningar på Landskrona museum vilket är fler än vanligt. Det har varit mycket fotografi, men också egna produktioner som Avigsidans hemligheter, Hjälp – flyktingmottagandet i Landskrona 1943-52 och Bokstäverna omkring oss - nutida svensk typsnittsdesign. Under Landskrona Foto Festival, som 2015 utökades från tre till tio dagar, visades flera högkvalitativa utställningar av främst internationella fotografer på museet vilket givetvis även det bidrog till de ökade publiksiffrorna.

Landskrona museum ser fram emot det nya året med nya utmaningar och vi kommer att fortsätta sträva efter att erbjuda våra besökare goda upplevelser.


Pressbilder: www.landskrona.se/Media/Pressbilder/Aktuella-pressbilder.aspx 


Vid frågor kontakta


Elisabeth Arvidsson
Museichef
Landskrona museum
Fritids- och kulturförvaltningen
0418-47 05 90

eller

Åsa Karlsson
Antikvarie, Bitr. museichef
Landskrona museum
Fritids- och kulturförvaltningen
0418-47 31 18

Taggar:

Om oss

Landskrona med sitt attraktiva läge mitt i Öresundsregionen är på frammarsch. Fler företag väljer att etablera sig just här. Nya områden med havsnära boende växer fram och den anrika staden har ett rikt kulturliv. På mindre än 30 minuter kan du nå Landskrona med tåg från Malmö, Lund och Helsingborg och på mindre än 60 minuter är du i Köpenhamn.

Prenumerera