Äntligen Investeringssparkonto för Lannebos direktkunder

Idag lanserar Lannebo sparformen Investeringssparkonto (ISK) för sina direktkunder. Investeringssparkontot är en skattemässigt gynnad sparform som fram till 2018 inte har fått tillhandahållas av fondbolag.

-Många sparare uppskattar enkelheten med ISK. När vi nu kan erbjuda den här sparformen möjliggör vi också för våra direktkunder att samla alla sina Lannebo-fonder hos oss, inklusive specialfonder som exempelvis Lannebo Småbolag Select, säger Daniel Sundqvist, Försäljnings- och Marknadschef.

Läs mer om Investeringssparkonto på Lannebo Fonder.

Om oss

Lannebo Fonder är ett av Sveriges största oberoende fondbolag med cirka 70 miljarder kronor förvaltat i 17 fonder. Investeringsstrategin är baserad på aktiv förvaltning med uttalat fokus på långsiktighet, riskmedvetenhet och självständighet. Vi faller inte för kortsiktiga trender, vi gör djupgående analyser inför och under investeringarna och vårt förvaltarteam träffar alltid bolagen de investerar i. Likväl som vi har en disciplinerad investeringsprocess, är vi ytterst disciplinerade vid försäljning också, vi håller enbart i investeringar som vi verkligen tror på. Vi startar och förvaltar fonder där vi genom djup kunskap, erfarenhet och engagemang kan vara världsledande inom fondens nisch. Det har tagit oss till en ledande position inom fondförvaltning med fokus på Sverige och Norden, småbolag och teknologi. Grundat: år 2000.Antal anställda: 38 Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.lannebo.se

Prenumerera

Media

Media