Helena Levander ny styrelseledamot i Lannebo Fonder

Med över femton års erfarenhet från professionellt styrelsearbete i en mängd olika branscher väljs Helena Levander in i Lannebo Fonders styrelse förutsatt sedvanlig prövning av FI. En av hennes spetskompetenser är värdeskapande genom ägar- och bolagsstyrning, inte minst som grundare av rådgivningsföretaget Nordic Investor Services där hon fortfarande sitter som styrelseordförande.


Helena Levander

I grund och botten är Helena Levander finansanalytiker och började sin yrkesbana på SEB:

”Jag ser fram emot att komma tillbaka till en bransch där jag började min karriär och som alltid legat mig varmt om hjärtat. Lannebo har ett starkt varumärke, bra människor och en förvaltning med hög kvalitet, vilket gör detta styrelsearbete extra inspirerande.”

”Under våren kommer jag att sätta mig in i verksamheten och bekanta mig med teamet. I min roll som styrelseledamot i Lannebo Fonder hoppas jag kunna bidra med värdeskapande genom professionell bolagsstyrning, effektivt styrelsearbete och klokskap.”

Göran Espelund, medgrundare och idag arbetande styrelseordförande i Lannebo Fonder kommenterar tillsättningen:

”Vi är glada över att lyckats rekrytera Helena Levander till vår styrelse. Helena blir mycket värdefull för oss med sin gedigna erfarenhet. Hon kommer bland annat att tillföra ökat fokus på ägarstyrning som kommer gynna både oss som bolag men även stärka oss i vår ägarroll i de bolag vi investerar i. ”

Övriga ledamöter i Lannebo Fonders styrelse är:

Vice ordförande Göran Rylander, Senior Advisor
Anna-Karin Eliasson Celsing, VD AKC Råd AB
Ulf Hjalmarsson, Ordförande Hjalmarsson & Partners
Johan Lannebo, Förvaltare.

Johanna Hoffstedt
Kommunikationsansvarig
+46(0)73 987 43 11
johanna.hoffstedt@lannebofonder.se

Om oss

Lannebo Fonder är ett av Sveriges största oberoende fondbolag med cirka 70 miljarder kronor förvaltat i 17 fonder. Investeringsstrategin är baserad på aktiv förvaltning med uttalat fokus på långsiktighet, riskmedvetenhet och självständighet. Vi faller inte för kortsiktiga trender, vi gör djupgående analyser inför och under investeringarna och vårt förvaltarteam träffar alltid bolagen de investerar i. Likväl som vi har en disciplinerad investeringsprocess, är vi ytterst disciplinerade vid försäljning också, vi håller enbart i investeringar som vi verkligen tror på. Vi startar och förvaltar fonder där vi genom djup kunskap, erfarenhet och engagemang kan vara världsledande inom fondens nisch. Det har tagit oss till en ledande position inom fondförvaltning med fokus på Sverige och Norden, småbolag och teknologi. Grundat: år 2000.Antal anställda: 38 Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.lannebo.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

”Jag ser fram emot att komma tillbaka till en bransch där jag började min karriär och som alltid legat mig varmt om hjärtat. Lannebo har ett starkt varumärke, bra människor och en förvaltning med hög kvalitet, vilket gör detta styrelsearbete extra inspirerande.”
Helena Levander, nytillträdd styrelseledamot, Lannebo Fonder