Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: ”Slut på snabba budgivningar och rekordpriser”

Ett fortsatt ökat utbud, osäkerhet kring framtiden och en anpassning till sjunkande priser karaktäriserade en bromsande bostadsmarknad i oktober. Priserna på bostadsrätter sjönk med 1 procent och har nu ett snittpris på strax över 2,5 miljoner eller 37 993 kronor per kvadratmeter. Villapriserna var oförändrade under perioden med ett genomsnittligt pris på 3,1 miljoner kronor. Det visar siffror från Svensk Mäklarstatistik som Länsförsäkringar Fastighetsförmedling tagit del av.

I centrala Göteborg och Malmös innerstad låg bostadsrättspriserna kvar på samma nivå som tidigare. I samtliga andra storstadsregioner sjönk priserna. Mest tydlig var nedgången i Stor-Malmö där priserna vände nedåt med tre procent i oktober. Centrala Stockholm visar en nedgång med två procent. Rikssiffrorna sjönk med en procent i oktober.

I Stor-Stockholm och Stor-Malmö sjönk villapriserna med en procent den senaste månaden. På riksnivå och i Stor-Göteborg var villapriserna oförändrade.

– Det står klart att vi nu sett slutet på snabba budgivningar och rekordpriser för bostadsrätter ett bra tag framöver. Under den gångna månaden har säljarna i högre grad tvingats anpassa sig till rådande prisnedgångar. Särskilt i Stockholm ser vi längre försäljningstider och färre budgivare per bostad. Trots det ökade utbudet är risken för ett kraftigare prisfall relativt liten så länge efterfrågan och bostadsbrist är fortsatt hög och räntan ligger kvar på nuvarande nivåer, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

– Skriverier och spekulation om framtiden har i nuläget större effekt på bostadsmarknaden än de verkliga förutsättningar som råder. Mest påverkan har detta på bostadsrättsmarknaden i storstäderna där vi nu också ser de mest tydliga prisnedgångarna. Sammantaget ligger priserna ändå kvar på höga nivåer tack vare de senaste årens kraftiga uppgångar. Fortfarande är en eventuell skärpning av amorteringskravet det största orosmolnet för långsiktigt sjunkande priser, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. 

På årsbasis har bostadsrättspriserna stigit mest i Blekinge län, med en ökning på hela 27 procent. Villapriserna har ökat mest i Jämtlands län med en uppgång på 14 procent.

Här har bostadspriserna stigit mest det senaste året – topp 5:

Bostadsrätter:

  1. Blekinge län: 27%
  2. Dalarnas län: 24%
  3. Östergötlands län: 16%
  4. Jönköpings län: 15%
  5. Västmanlands län: 14%

Villor:

  1. Jämtlands län: 14%
  2. Jönköpings län: 13%
  3. Västmanlands län: 13%
  4. Skåne län: 10%
  5. Västra Götalands län: 9%

Om statistiken
Statistiken hämtas från Svensk Mäklarstatistik och baseras på försäljningen av 15 107 villor och 29 934 bostadsrätter under augusti 2017 – oktober 2017. Tremånaderssiffran är en jämförelse med maj 2017 – juli 2017, tolvmånaderssiffran med augusti 2016 – oktober 2016 och i enmånadssiffran jämförs juli 2017 – september 2017 med aktuell period. Rikssiffrorna beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Bilaga*

Så har bostadsrättspriserna förändrats det senaste året (storstäder):

1 månad 3 månader 12 månader Medelpris (kr/kvm)
Riket - 1% + 1% + 4% 37 993 kr
Centrala Stockholm - 2%  - 2% + 2% 89 220 kr
Stor-Stockholm - 1%  - 1% ± 0%  56 048 kr
Centrala Göteborg ± 0% + 2% + 9% 62 567 kr
Stor-Göteborg - 1% + 2% + 11% 44 638 kr
Centrala Malmö ± 0% + 3% + 12% 31 274 kr
Stor-Malmö - 3%  - 1%  + 13%  27 890 kr

Så har villapriserna förändrats det senaste året (storstäder):

1 månad 3 månader 12 månader Medelpris
Riket ± 0% ± 0% + 7% 3 102 000 kr
Stor-Stockholm - 1%  ± 0% + 4% 5 635 000 kr
Stor-Göteborg ± 0%  ± 0% + 9% 4 573 000 kr
Stor-Malmö - 1%  ± 0% + 9%  3 891 000 kr

Här har bostadsrättspriserna ökat mest det senaste året (samtliga län i fallande ordning):

Län Prisförändring
Riket + 4%
Blekinge län + 27%
Dalarnas län + 24%
Östergötlands län + 16%
Jönköpings län + 15%
Västmanlands län + 14%
Gotlands län +13%
Skåne län + 13%
Västra Götalands län + 12%
Värmlands län + 12%
Hallands län + 10%
Gävleborgs län + 10%
Jämtlands län + 9%
Uppsala län + 8%
Västernorrlands län + 6%
Södermanlands län + 5%
Västerbottens län + 5%
Kronobergs län + 4%
Kalmar län + 1%
Stockholms län ± 0%
Örebro län - 1%
Norrbottens län - 2%

Här har villapriserna ökat mest det senaste året (samtliga län i fallande ordning):

Län Prisförändring
Riket  + 7 % 
Jämtlands län  + 14% 
Jönköpings län  + 13% 
Västmanlands län  + 13% 
Skåne län  + 10% 
Västra Götalands län  + 9% 
Gävleborgs län  + 8% 
Värmlands län  + 8% 
Dalarnas län  + 8% 
Blekinge län  + 7% 
Östergötlands län  + 7% 
Södermanlands län  + 7% 
Kronobergs län  + 7% 
Hallands län  + 6% 
Västerbottens län  + 6% 
Kalmar län  + 6% 
Västernorrlands län  + 6% 
Stockholms län  + 4% 
Örebro län  + 4% 
Uppsala län  + 2% 
Norrbottens län  + 1% 
Gotlands län  - 1% 

För mer information, vänligen kontakta:
Per Sangrud, PR- och kommunikationsansvarig
Tel. 073-441 04 07
E-post: per.sangrud@lansfast.se

Marcus Svanberg, VD
Tel. 070-238 21 50
E-post: marcus.svanberg@lansfast.se

Här kan du följa oss:
Webb: www.lansfast.se
Instagram: @lff_ab
Twitter: @lff_ab

Om Länsförsäkringar:
Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Om Länsförsäkringar Fastighetsförmedling:
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling är Sveriges snabbast växande fastighetsmäklare och den tredje största aktören i branschen. Med 160 bobutiker och 700 hängivna medarbetare runt om i Sverige finns vi alltid nära våra kunder. Vi tycker att den lokala närheten är viktig och tror att det är en av anledningarna till att vi har Sveriges nöjdaste kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex 2017.Taggar:

Prenumerera