Rekordstarkt halvår för Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling är Sveriges snabbast växande mäklarkedja. När första halvåret summeras visar resultatet de starkaste försäljningssiffrorna i fastighetsförmedlingens historia. Från januari till juni förmedlades 11 346 bostäder, varav 6 426 bostadsrätter och 4 494 villor. En ökning med hela 9 procent jämfört med förra årets motsvarande period. Provisionsintäkterna steg med 14 procent, till 480 miljoner kronor, jämfört med 2016.

Under samma period 2016 förmedlade Länsförsäkringar Fastighetsförmedling totalt 9 933 bostäder. Av dessa var 4 141 villor och 5 792 bostadsrätter. När försäljningen för det gångna halvåret nu summerats visar statistiken en ökning av såväl antalet sålda villor som bostadsrätter, från 4 141 till 4 494 respektive 5 792 till 6 426. Således även här ökningar med omkring 9 procent. Provisionsintäkterna steg från 422 miljoner kronor till 480 miljoner kronor jämfört med januari till juni 2016.

– Rekordsiffrorna efter årets första sex månader är ett resultat av en fortsatt gynnsam marknad i kombination med goda insatser av medarbetarna och vår starka position på lokala bostadsmarknader över hela landet. Följden av amorteringskravets införande i juni 2016 blev att många avvaktande med att byta bostad. Att försäljningen i år skulle visa på en ökning var därför väntat. Men att provisionsintäkterna i juni skulle öka med fullt så mycket som 36 procent hade vi inte räknat med. Det visar att vår nya tillväxtstrategi verkligen fungerar, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Från årsskiftet har antalet anställda mäklare ökat från 500 till 531, dessutom har flera nya bobutiker öppnats.

För mer information, vänligen kontakta:
Per Sangrud, PR- och kommunikationsansvarig
Tel. 073-441 04 07
E-post: per.sangrud@lansfast.se

Marcus Svanberg, VD
Tel. 070-238 21 50
E-post: marcus.svanberg@lansfast.se

Om Länsförsäkringar:
Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Om Länsförsäkringar Fastighetsförmedling:
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling är Sveriges snabbast växande fastighetsmäklare och den tredje största aktören i branschen. Med 158 bobutiker och 700 hängivna medarbetare runt om i Sverige finns vi alltid nära våra kunder. Vi tycker att den lokala närheten är viktig och tror att det är en av anledningarna till att vi har Sveriges nöjdaste kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex 2017.Taggar:

Prenumerera