Snösmältning med risk för vårflod när våren kommer

Redan höga flöden i många vattendrag kombinerat med ovanligt stora snömängder kan vid ett väderomslag till plusgrader ställa till med ordentliga problem i Gävleborgs län. Särskilt om det kommer regn samtidigt. Som villa- och fastighetsägare gör du klokt i att vidta åtgärder för att undvika översvämnings- och vattenskador.

När snö och is börjar smälta finns risk att smältvatten tar sig in i huset istället för att rinna bort i avloppsbrunnar, hängrännor och stuprör.

– För att undvika översvämning bör du som husägare se till att avloppsbrunnar i källaringångar och på garagenedfarter inte är igensatta av skräp eller is. Här kan du behöva hacka bort is eller rensa bort skräp. På platta eller lågt sluttande tak kan stora mängder snö bilda en sjö på taket om stuprör eller takbrunnar är igensatta av snö och is, säger Jens Liljeby, naturskadesamordnare på Länsförsäkringar Gävleborg.

Snön kan också ställa till det genom att blåsa in och smälta på ställen som inte tål fukt, som till exempel vindar. Det kan bli mycket snö och den bör tas bort för att undvika fuktskador när den smälter. Skador som orsakas av att vatten tränger in i husgrunden är också ett bekymmer.

– En bra dränering är oerhört viktigt och direkt avgörande. För att undvika att vatten tar sig in genom sprickor i husgrunden är det viktigt att husägare någon gång varje år tittar till grunden och tätar eventuella sprickor så att vatten hålls ute, säger Jens.

FAKTA:
Så undviker du skador av smältande snö och is

 • Skotta bort snö från marken närmast huset så minskar du risken för fuktskador i grund och källare
 • Rensa hängrännor och stuprör från is, löv eller annat skräp
  • Se till att avloppsbrunnar inte är igensatta eller igenisade
  • Undvik att förvara saker direkt på golvet i källaren, en meter upp är en bra tumregel. Ta bort sådant som riskerar att skadas vid översvämning
  • Installera gärna backspärr på golvbrunnen i källaren, som gör att vatten inte kan tränga upp

Åtgärder om det finns risk för översvämning eller om skadan redan skett.

 • Om vattnet kommer via markytan, gräv ett dike
 • Bygg upp hinder av sandsäckar, brädor eller murblock
 • Täta öppningar och otätheter mot inkommande vatten
 • Pumpa eller ös ut vatten så fort som möjligt
 • Om vattnet kommer via avloppet, täta golvbrunnarna  genom att lägga en filt och en tyngd ovanpå
 • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna
 • Kontakta Räddningstjänsten om läget blir för besvärligt

Mer material 

Film med vår naturskadesamordnare Jens Liljeby
https://www.youtube.com/watch?v=fFaes30iZ5g

Fler tips finns på vår webbplats:
https://www.lansforsakringar.se/gavleborg/privat/forsakring/forebygga-skador/naturskador/varflod/

Jens Liljeby
Byggskadetekniker, Naturskadesamordnare

Länsförsäkringar Gävleborg

Telefon: 026-14 75 53
Mejl: jens.liljebyg@LFgavleborg.se 

Länsförsäkringar är inte ett företag, utan flera. Runt om i landet finns 23 självständiga och kundägda länsförsäkringsbolag varav Länsförsäkringar Gävleborg är ett. I Stockholm finns dessutom Länsförsäkringar AB, som länsförsäkringsbolagen äger tillsammans. Vår organisation har satt en tydlig prägel på oss. I allt från hur vi prioriterar det dagliga arbetet och hur vi förvaltar våra kunders pengar – till hur vi samverkar i grupp och hur vi utvecklas som individer. Välkommen till en bank- och försäkringsgrupp som inte är riktigt som alla andra.

Om oss

Länsförsäkringar Gävleborg är ett lokalt kundägt bolag och ett av 23 bolag i Länsförsäkringsgruppen. Vi erbjuder kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster.

Prenumerera

Media

Media