Antal inbrott i fritidshus har minskat kraftigt i Uppsala län

Antalet anmälda inbrott i fritidshus har minskat kraftigt i länet under de senaste tio åren medan antalet inbrott i året-runt-bostäder ligger relativt konstant. Statistiken från Länsförsäkringar visar också att kostnaden för ett inbrott kan variera stort beroende på var fritidshuset finns.

Under 2002 anmäldes drygt 47 inbrott i fritidshus i Uppsala län medan antalet anmälda inbrott var nere på knappt 10 stycken år 2012. Och anledningen till minskningen menar Susanne Fagerberg, Skadechef på Länsförsäkringar Uppsala, är att tjuvar stjäl andra saker i dag;

– Min gissning är att minskningen beror på att tjuvarna för tio år sedan stal både elektronik, verktyg och mycket annat som fanns i fritidshusen. Nu för tiden är det i huvudsak pengar och guld som stjäls. Om det inte förvaras så mycket sådant i fritidshusen kan man anta att tjuven i första hand gör inbrott i den ordinarie bostaden.

Samtidigt som antalet inbrott minskar över hela landet så har den genomsnittliga skadekostnaden ökat under samma period. Men den varierar mycket beroende på var i landet du har ditt fritidshus. Ett fritidshusinbrott i Stockholmstrakten eller Göteborg-Bohuslän kostar Länsförsäkringar nästan dubbelt så mycket som ett inbrott i Gävleborg eller på Gotland.

– Det är ibland svårt att värdera sina saker. Tänk på att välja ett belopp som verkligen motsvarar det sammanlagda värdet av alla dina tillhörigheter. Om det är för lågt riskerar du att inte få full ersättning så det är viktigt att gå igenom dina försäkringar regelbundet. Om väl en skada inträffar så påverkar också åldern och slitaget hur värderingen görs, säger Susanne Fagerberg.

Konsumenternas försäkringsbyrå har tagit fram följande schablon för värdering av ett normalt hem utan särskilda dyrbarheter.

  • Vardagsrum 170 000 kr
  • Kök 50 000 kr
  • Sovrum vuxna 35 000 kr (exklusive kläder)
  • Sovrum barn/tonåringar 30 000 kr (exklusive kläder)
  • Kläder 45 000 kr per vuxen
  • Kläder för barn eller tonåring 30 000 kr
  • Källare 35 000 kr
  • Vind 35 000 kr

Antal anmälda inbrott i fritidshus anmälda till Länsförsäkringar totalt 2002 - 2012

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
3 100 3 279 2 806 2 364 1 767 1 604 1 700 1 719 1 403 1 507 1466

Undvik inbrott:

• Se till att alla dörrar är låsta när du går hemifrån.

• Lås som är godkända av stöldskyddsföreningen ökar skyddet mot inbrott. Tjuven väljer hellre ett hus med sämre lås.

• Lås på altan- eller balkongdörrar och fönster försvårar också inbrott.

• Om du ska resa bort: Se till att någon tömmer din brevlåda.

• Använd timers på lampor så att de tänds och släcks och får det att se ut som om någon är hemma.

• Prata med dina grannar och informera om när ni inte är i fritidshuset.

• Installera gärna inbrottslarm.

För mer information, kontakta gärna:
Susanne Fagerberg, Skadechef Länsförsäkringar Uppsala, 070-609 56 89

Länsförsäkringar Uppsala är ett av 23 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. Gemensamt bildar vi länsförsäkringsgruppen. Vi erbjuder en helhet av bank- och försäkringstjänster till privatpersoner, företag och lantbrukare i Uppsala län. Vi erbjuder också djur- och grödaförsäkring genom Agria Djurförsäkring, och helhetslösningar för trygga bostadsaffärer genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Om oss

Länsförsäkringar Uppsala är ett kundägt bolag med verksamhet i Uppsala län. Bolaget är självständigt och dess ledning och styrelse finns här i länet. Som kundägt bolag har vi inga aktieägare som kräver utdelning. I stället för att tjäna pengar på våra kunder och ge ett stort överskott, är målet att verksamheten ska gå ihop – med låga premier och bra service.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar