Kaminer och gamla skorstenar orsakar flest bränder

Uppskattningsvis finns det 1, 6 miljoner eldstäder i Sverige och varje år förlorar många familjer sina hem på grund av felaktiga installationer och omoderna kaminer som ger för varma skorstensstockar. Men det går att undvika dessa bränderna.

Intresset för att värma upp sin bostad genom eldning i vedkaminer och öppna spisar ökar för varje år och med det ökar också antalet eldsvådor. Den största orsaken till bränder är gamla kaminer i hus som är byggda före 1980. De gamla skorstensstockarna klarar inte den höga rökgastemperaturen på uppåt 700 grader. Skorstenarna blir för varma på utsidan och närliggande träkonstruktioner antänds, oftast sker detta på vinden.

– En gammal otät skorsten är livsfarlig då rökgaserna kan skada människor och antända byggnader. Serviceintervallen för en murad skorstenstock är omkring 25 år. Därefter bör en fackman se över den. Har du en skorsten av stål bör du istället byta ut den efter 25 år, säger Susanne Fagerberg, Skadechef på Länsförsäkringar Uppsala.

En annan anledning till bränder är att många kaminer är felaktigt installerade, säger Susanne.
– Det är oerhört viktigt att det är en fackman som installerar kaminen enligt tillverkarens anvisningar. En fackman kan se hur omgivningen kring skorstenen och kaminen ser ut och hur det påverkar installationen.

Goda råd vid eldning i eldstäder som kamin, öppen spis och kakelugn

  • Sota minst en gång per år eller så ofta det behövs. Anlita en professionell sotare. Om du sotar själv krävs tillstånd från kommunen.
  • Provtryck skorstenen vart tionde år. Då får du besked om den är otät eller inte.
  • Elda alltid med ren och torr ved.
  • Elda inte plast, impregnerat virke, spånskivor eller dyl. Hälsofarliga rökgaser bildas då.
  • Elda maximalt 2 – 4 kg ved per timme, uppskattningsvis 3-5 vedträn, och inte längre än 3-4 timmar vid varje eldning.
  • Ta hand om askan efter eldning. Lägg den i en plåthink med lock och förvara den på ett obrännbart golv till exempel på stenplattor utomhus.
  • Det ska helst finnas en brandvarnare i varje sovrum, och åtminstone minst en per 60 kvadratmeter och en per våningsplan. Glöm inte att regelbundet testa brandvarnaren. 
  • En 6 kg pulverbrandsläckare och en brandfilt på plats kan göra skillnad mellan ett totalskadat hus och en mindre begränsad brand.

För ytterligare information kontakta gärna:
Susanne Fagerberg, Skadechef Länsförsäkringar Uppsala, 070-6098659

Länsförsäkringar Uppsala är ett av 23 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. Gemensamt bildar vi länsförsäkringsgruppen. Vi erbjuder en helhet av bank- och försäkringstjänster till privatpersoner, företag och lantbrukare i Uppsala län. Vi erbjuder också djur- och grödaförsäkring genom Agria Djurförsäkring, och helhetslösningar för trygga bostadsaffärer genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Om oss

Länsförsäkringar Uppsala är ett kundägt bolag med verksamhet i Uppsala län. Bolaget är självständigt och dess ledning och styrelse finns här i länet. Som kundägt bolag har vi inga aktieägare som kräver utdelning. I stället för att tjäna pengar på våra kunder och ge ett stort överskott, är målet att verksamheten ska gå ihop – med låga premier och bra service.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar