Länsförsäkringar gav stipendium till Mejsam Abdulla, Unga Kris

I samband med Länsförsäkringar Uppsalas bolagsstämma den 18 april tilldelades Mejsam Abdulla, ordförande i Unga Kris i Uppsala och aktiv i stiftelsen Offencia, ett stipendium för sitt arbete med nattfotboll i Gottsunda.

Sirius fotboll, som Länsförsäkringar Uppsala sponsrar, samarbetar med Unga Kris i Gottsunda sedan förra sommaren och ordnar olika fotbollsaktiviteter för ungdomar. Syftet är att ge ungdomarna en bra fritidsaktivitet - man spelar fotboll istället för att dra runt i centrum och ”den man respekterar på plan respekterar man även på stan”.

-Gottsunda är en stadsdel i Uppsala som tyvärr har problem med en del kriminalitet. Vi kan alla läsa om det i media; bilbränder, skadegörelse och misshandel. Vi på Länsförsäkringar ser det också i vår skadestatistik. Att ungdomar i Gottsunda har en bra fritidssysselsättning kan i förlängningen leda till minskad skadegörelse och ökad trygghet i området, säger Ann-Christin Norrström, VD Länsförsäkringar Uppsala.

Länsförsäkringar Uppsalas styrelseordförande Björn Sundell delade ut stipendiet på 10 000 kr till Mejsam Adbulla med motiveringen:

”Med personligt engagemang har Mejsam visat utsatta ungdomar alternativ som leder bort från kriminalitet och droger. Mejsam är en god förebild och har ett stort förtroende bland dessa ungdomar. Han har bevisat sina styrkor som ungdomsledare och når fram till ungdomar på ett sätt som många andra inte kan. Han har också visat lyckade resultat av detta arbete.”

Fotnot: På bilden Mejsam Abdulla, Unga Kris Uppsala och Stefan Bärlin, Sirius fotboll

Länsförsäkringar Uppsala är ett av 23 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. Gemensamt bildar vi länsförsäkringsgruppen. Vi erbjuder en helhet av bank- och försäkringstjänster till privatpersoner, företag och lantbrukare i Uppsala län. Vi erbjuder också djur- och grödaförsäkring genom Agria Djurförsäkring, och helhetslösningar för trygga bostadsaffärer genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Om oss

Länsförsäkringar Uppsala är ett kundägt bolag med verksamhet i Uppsala län. Bolaget är självständigt och dess ledning och styrelse finns här i länet. Som kundägt bolag har vi inga aktieägare som kräver utdelning. I stället för att tjäna pengar på våra kunder och ge ett stort överskott, är målet att verksamheten ska gå ihop – med låga premier och bra service.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar