Spara till kontantinsats kräver tålamod

Förutsättningarna för att spara till kontantinsatsen vid ett villaköp ser olika ut beroende på var i landet du bor. Sparar du 2 000 kronor per månad tar det 25 år i Stockholms län, räknat utan avkastning och inflation. Det tar 15 år i Uppsala men bara 7 år i Västernorrland. Vilken avkastning man lyckas få på sina sparpengar får stor betydelse, framförallt när det gäller sparande på lång sikt.

Köpa en egen villa är oftast den största affären som man gör i det privata livet.Villapriset ligger i snitt på 2 149 000 kronor i Sverige, enligt SCB:s småhusbarometer som kom i oktober, och har stigit med 3 procent det senaste året. De senaste fem åren har villapriserna stigit med 16 procent totalt i hela landet. Hur priserna kommer att utvecklas framöver beror på olika faktorer där räntor, arbetslöshet och nybyggnation är viktiga pusselbitar. Men också vilka nya regler som införs där amorteringskrav är ett exempel.

Under 2010 infördes bolånetaket som innebär att köparen av en bostad kan belåna den upp till 85 procent av marknadsvärdet och behöver en egen kapitalinsats på 15 procent.

– En villa är oftast inte den första bostaden man köper utan de flesta har en annan bostad som ska säljas i samband med villaköpet. Historiskt har bostaden varit en god investering med vinst som har kunnat bli en del i en kontantinsats till den nya bostaden. Men det är viktigt att både amortera på sina bolån och samtidigt spara eftersom vi sannolikt inte kommer att få lika stor positiv värdeutveckling som vi historiskt har haft, säger Erik Ekström, Bankchef på Länsförsäkringar Uppsala.  

Bostadspriserna nedbrutna på län varierar mycket och är högst i storstäderna. Den egna kapitalinsatsen för en villa i Uppsala län behöver i genomsnitt vara 353 700 kronor medan 157 650 kronor räcker i Västernorrland. Behöver man spara till hela kontantinsatsen krävs det många år innan summan är tillräcklig och här får avkastningen betydelse för hur lång tid det tar att spara ihop beloppet. 

– Om föräldrar kan börja spara till barnen när de är små blir det en stor hjälp till den första bostaden. Det gäller även unga vuxna som behöver spara själva för sin framtida bostad. Även om man sätter av ett mindre belopp varje månad hinner summan växa betydligt om man sparar under många år. Sparar du exempelvis 300 kronor per månad i 18 år och får en snittavkastning på 4 procent hinner sparkapitalet bli 94 000 kronor. Kan man spara 500 kr per månad har man sparat ihop 156 600 kronor inklusive avkastning, vilket är värdefullt den dagen man ska ge sig in på bostadsmarknaden, säger Erik Ekström.

För mer information, kontakta gärna:

Erik Ekström, Bankchef Länsförsäkringar Uppsala, 070-5685670

Tabell 1:

Antal år att spara ihop till kapitalinsatsen i olika län om sparandet är 2 000 kr/mån

(avrundat till hela år, ingen avkastning medräknad)

Källa genomsnittligt marknadsvärde: SCB Småhusbarometer som kom i oktober 2013 och Länsförsäkringar.

Län Genomsnittligt marknadsvärde 15 % av det genomsnittliga marknadsvärde för en villa Sparbelopp Antal år du måste spara
Stockholm 3 970 000 595 500 2 000 25
Halland 2 528 000 379 200 2 000 16
Uppsala 2 358 000 353 700 2 000 15
Västra Götaland 2 285 000 342 750 2 000 14
Skåne 2 270 000 340 500 2 000 14
Gotland 2 029 000 304 350 2 000 13
Södermanland 1 866 000 279 900 2 000 12
Östergötland 1 841 000 276 150 2 000 12
Västmanland 1 565 000 234 750 2 000 10
Jönköping 1 529 000 229 350 2 000 10
Kronoberg 1 503 000 225 450 2 000 9
Blekinge 1 349 000 202 350 2 000 8
Västerbotten 1 329 000 199 350 2 000 8
Kalmar 1 289 000 193 350 2 000 8
Örebro 1 267 000 190 050 2 000 8
Jämtland 1 243 000 186 450 2 000 8
Värmland 1 224 000 183 600 2 000 8
Dalarna 1 195 000 179 250 2 000 7
Gävleborg 1 188 000 178 200 2 000 7
Norrbotten 1 125 000 168 750 2 000 7
Västernorrland 1 051 000 157 650 2 000 7
Stor-Göteborg  3 132 000 469 800 2 000 20
Stor- Malmö  2 812 000 421 800 2 000 18
Hela landet 2 149 000 322 350 2 000 13

Tabell 2:

Exempel hur lång tid du behöver spara för att få ihop ett visst kapital, vid olika genomsnittliga avkastningar om du sparar 2 000 kr/mån.

Källa: Länsförsäkringar

Totalt sparat kapital inklusive avkastning Avkastning 2 % Avkastning 4 % Avkastning 6 %
200 000 sparat 186 000 sparat 172 000 sparat 162 000
under 7 år 9 mån under 7 år 2 mån under 6 år 9 mån
300 000 sparat 268 000 sparat 244 000 sparar 224 000
under 11 år 2 mån under 10 år 2 mån under 9 år 4 mån
400 000 sparat 346 000 sparat 308 000 sparat 278 000
under 14 år 5 mån under 12 år 10 mån under 11 år 7 mån
500 000 sparat 418 000 sparat 364 000 sparat 326 000
under 17 år 5 mån under 15 år 2 mån under 13 år 7 mån
600 000 sparat 486 000 sparat 416 000 sparat 368 000
under 20 år 3 mån under 17 år 4 mån under 15 år 4 mån

Länsförsäkringar Uppsala är ett av 23 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. Gemensamt bildar vi länsförsäkringsgruppen. Vi erbjuder en helhet av bank- och försäkringstjänster till privatpersoner, företag och lantbrukare i Uppsala län. Vi erbjuder också djur- och grödaförsäkring genom Agria Djurförsäkring, och helhetslösningar för trygga bostadsaffärer genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Om oss

Länsförsäkringar Uppsala är ett kundägt bolag med verksamhet i Uppsala län. Bolaget är självständigt och dess ledning och styrelse finns här i länet. Som kundägt bolag har vi inga aktieägare som kräver utdelning. I stället för att tjäna pengar på våra kunder och ge ett stort överskott, är målet att verksamheten ska gå ihop – med låga premier och bra service.

Prenumerera

Dokument & länkar