Undvik översvämning

Den kraftiga vårfloden gör att många drabbas av översvämning, i exempelvis garage, källare och bostadshus.

Omedelbara åtgärder om översvämning redan skett:

 • När vatten kommer från golvbrunnarna in i huset, så kallat baktryck, försök att täta golvbrunnarna. Att stoppa en filt eller en handduk i golvbrunnen och lägga en tyngd ovanpå för att hålla filten/handduken kvar kan fungera.
 • Om vattnet kommer via markytan: Avled vattnet genom ett enkelt mindre dike. Bygg upp enkla hinder av till exempel grus, sandsäckar, brädor eller vad som finns till hands.
 • Pumpa eller ös ut vatten så fort som möjligt.
 • Vid mindre fuktskador på exempelvis golv och väggar av betong, ordna korsdrag och låt vinden komma in för en naturlig uttorkning. Vid större skador på till exempel trä, gipsmaterial får fukttekniker upprätta åtgärdsförslag.
 • Kontakta saneringsfirma. Länsförsäkringar samarbetar med Relita, Skadeservice, FSAB och Corvara.
 • Ni kan även kontakta Räddningstjänsten om läget blir för besvärligt.
 • Gör inga ingrepp i själva byggnaden (bryta upp golv etc.) utan att ni kontaktar oss.
 • När ni känner att ni har situationen under kontroll, anmäl skadan till oss.

Förebyggande åtgärder:

 • I källare, garage bör lösa saker förvaras minst 10 cm från golvet.
 • I golvbrunnar kan speciella insatser installeras för att motverka baktryck. Ta kontakt med auktoriserad VVS-installatör.
 • Montera en släplist av gummi som tätning under dörrar och garageportar i markplan.
 • Rengör stuprör, hängrännor och dagvattenbrunnar från löv och skräp.

Vad täcker Länsförsäkringars Villahemförsäkring?

Villahemförsäkringen gäller för skada på byggnad och lösegendom när

 • vatten strömmar från markytan direkt in i huset genom ventil, fönster eller dörröppning eller
 • vatten tränger upp ur avloppsledning inomhus

och detta beror på– skyfall (regn med en intensitet av minst 1 mm/minut eller 50 mm/dygn)

– snösmältning

– stigande sjö eller vattendrag.

Försäkringen gäller inte för

 • skada på simbassäng, båthus, sjöbod, badhytt eller växthus
 • skada på egendom som förvaras i båthus, sjöbod, badhytt eller växthus.

Särskild självrisk

Självrisken är 10 procent av skadebeloppet, men lägst 10 000 kronor vid skada på byggnad samt vid skada på uthus. Har vi avtalat om förhöjd självrisk gäller i stället denna om den är högre.

För mer information kontakta

Susanne Fagerberg, skadechef, 070-609 56 89

Länsförsäkringar Uppsala är ett av 23 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. Gemensamt bildar vi länsförsäkringsgruppen. Vi erbjuder en helhet av bank- och försäkringstjänster till privatpersoner, företag och lantbrukare i Uppsala län. Vi erbjuder också djur- och grödaförsäkring genom Agria Djurförsäkring, och helhetslösningar för trygga bostadsaffärer genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Om oss

Länsförsäkringar Uppsala är ett kundägt bolag med verksamhet i Uppsala län. Bolaget är självständigt och dess ledning och styrelse finns här i länet. Som kundägt bolag har vi inga aktieägare som kräver utdelning. I stället för att tjäna pengar på våra kunder och ge ett stort överskott, är målet att verksamheten ska gå ihop – med låga premier och bra service.

Prenumerera