5 miljarder kronor extra till pensionssparare genom höjd återbäring

5 miljarder kronor extra till pensionssparare genom höjd återbäring Länsförsäkringars pensionskunders kapital räknas upp med 6,25 procent. Totalt motsvarar den höjda återbäringen 5 miljarder kronor. Den genomsnittlige kunden får sitt sparande uppräknat med 10 000 kronor. Tekniskt genomförs höjningen genom att återbäringsräntan höjs med 75 procentenheter under april 2000. Höjningen innebär att det sparade beloppet per den 31 december 1999 räknas upp med 6,25 procent. Därmed kommer den framtida återbäringen att beräknas på detta högre sparbelopp. Höjningen gäller för de ca 500 000 kunder som hade ett sparande per den 31 december 1999 och vars försäkring fortfarande är i kraft under april månad. - Tack vare vårt goda resultat i kapitalförvaltningen kan vi nu genomföra denna höjning av återbäringen som gör att våra kunder får en mycket hög värdeutveckling i jämförelse med den låga inflationen, säger Lars Rosén, VD i Länsförsäkringars livbolag. Under de fem senaste åren har avkastningen på placeringstillgångarna i genomsnitt varit 17,7 procent. Det har medfört att konsolideringsnivån (tillgångarnas värde i förhållande till värdet av de pensioner som ska betalas ut) vid årsskiftet var 126,4 procent. Placeringstillgångarna var således värda 26,4 procent mer än de åtaganden som livförsäkringsbolaget gjort. Efter den höjda återbäringen under april månad beräknas konsolideringsnivån ligga kring 119 procent och därmed i nivå med vad som långsiktigt eftersträvas. - Den höga konsolideringsnivån gör att vi har ekonomisk kraft att genomföra en höjning. För oss är det naturligt att ge kunderna denna extra återbäring, vilket bekräftar Länsförsäkringars position som det kundägda företaget med lokal förankring där vi verkligen värnar varje kund, säger Lars Rosén. Länsförsäkringars traditionella livförsäkringsbolag förvaltar sparande om cirka 100 miljarder kronor och är femte största bolag mätt som premieinkomst För ytterligare information, kontakta: Lars Rosén, VD Länsförsäkringar Wasa Liv 08-588 40 300 Christer Baldhagen, Informationsdirektör, 08-588 515 02 Länsförsäkringar 070-579 70 66 Länsförsäkringsgruppen består av 24 självständiga länsförsäkringsbolag och Länsförsäkringar Wasa. Gruppen är dominerande inom svensk sakförsäkring. Marknadsandelen uppgår till cirka 27 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är cirka 10 procent. Inom gruppen finns även bank och fondbolag. Länsförsäkringsgruppen förvaltar tillgångar om drygt 170 miljarder kronor. Premieinkomsten uppgick 1999 till cirka 16 miljarder. Länsförsäkringar Wasa ägs av de 24 länsförsäkringsbolagen. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/27/20000327BIT00520/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/27/20000327BIT00520/bit0002.pdf

Dokument & länkar