Länsförsäkringar Miljö satsar nordiskt - startar verksamhet i Norge och Finland

Länsförsäkringar Miljö satsar nordiskt - startar verksamhet i Norge och Finland Länsförsäkringar Miljö startar filialer i Norge och Finland. Tillsammans med norska Gjensidige, som Länsförsäkringsgruppen har ett mångårigt samarbete med, erbjuds LF Miljös producentansvarsförsäkring sedan 1 november i Norge. En filial i Finland, i samarbete med Finska försäkringsbolaget Tapiola, förbereds också. - Sett ur ett svenskt perspektiv kan vi nu erbjuda de av våra kunder som har norden som marknad en mer samlad lösning, säger Tomas Tengå, vd för Länsförsäkringar Miljö. Vi ser tydliga önskemål från våra kunder. Det här fördjupade samarbetet innebär att vi tillsammans kan erbjuda vår unika försäkringslösning för återvinning av bland annat bilar och elektronik i alla våra tre länder. Gjensidige och Tapiola får tillgång till vår kunskap och till en för sina respektive marknader helt ny produkt. Försäkringen har stor potential i sig och ger dessutom goda möjligheter till merförsäljning. Länsförsäkringar Miljös etablering i Norge och Finland sker genom att samarbetsbolagen köper in sig i verksamheten. Norska Gjensidige har redan köpt 30 procent av Länsförsäkringar Miljö. Finska Tapiola har ett erbjudande om att köpa 15 procent. Resterande 55 procent kommer att ägas av Länsförsäkringar Wasa. - Den här ägandeformen garanterar ett aktivt deltagande från alla parter vilket är nödvändigt när det handlar om så här långsiktiga åtaganden, säger Tomas Tengå. Nu är vi tre ömsesidiga, nordiska försäkringsbolag som står bakom Länsförsäkringar Miljös unika producentansvarsförsäkring. Fakta Länsförsäkringar Miljö fick i juli 1998 myndigheternas tillstånd att lansera sin producentansvarsförsäkring, den första i sitt slag, inte bara i Sverige utan i världen. Det är en försäkring som garanterar finansieringen när en uttjänt produkt ska återvinnas. En återvinning som dessutom ska ske på ett miljöanpassat sätt. Lagstiftning finns idag när det gäller till exempel bilar, däck och aluminiumburkar - nästa område föreslås bli elektronikbranschen. Det pågår ett omfattande arbete inom EU med lagstiftning som rör producentansvar, för bland annat bilar och elektronik. För ytterligare frågor Kontakta Tomas Tengå, vd Länsförsäkringar Miljö, telefon 08 - 588 416 77. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/02/19991102BIT00330/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/02/19991102BIT00330/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar