Länsförsäkringars livbolag säljer sin andel i Gerling Global Sweden Re

Länsförsäkringars livbolag säljer sin andel i Gerling Global Sweden Re Länsförsäkringar Wasa Liv säljer sin ägarandel i Stockholmsbaserade Gerling Global Sweden Re, f d Återförsäkringsaktiebolaget Sverige, till Gerling Global Re. Gerling Global Re, med säte i Köln, är ett av världens största och ledande återförsäkringsbolag med en premieinkomst på 6,3 miljarder tyska mark. Idag äger man 51 procent av Gerling Global Sweden Re. Nu förvärvar bolaget också Länsförsäkringars 49-procentiga andel. Gerlings ambition är att ytterligare stärka sin redan tidigare framgångsrika återförsäkringsposition i Sverige och övriga Norden. Överlåtelsen Överlåtelsen innebär formellt att Länsförsäkringar Wasa Liv säljer sin 49- procentiga andel i Gerling Global Sweden Re till Gerling Global Re. Gerling Global Re utnyttjar därmed sin option att köpa Länsförsäkringar Wasa Livs aktier. Överlåtelsedatum är den 13 mars. Gerling Global Sweden Re Gerling Global Sweden Re, f d Återförsäkringsaktiebolaget Sverige, har sedan starten 1914 haft en dominerande ställning på den svenska återförsäkringsmarknaden. Inledningsvis ägdes bolaget av i stort sett samtliga livförsäkringsbolag i landet. Genom fusioner minskade ägarkretsen, för att under 1980-talet bestå av de största svenska försäkringsbolagen.1990 förvärvades bolaget i sin helhet av WASA. 1995 köpte den tyska Gerling-koncernen en majoritetspost i Gerling Global Sweden Re. För ytterligare information, kontakta: Lars Rosén, VD Länsförsäkringar Wasa Liv 08-588 403 00 Fredrik Sundberg, VD Gerling Global Sweden Re 08-440 82 68 Jacob Broberg, Informationschef, Länsförsäkringsgruppen 08-588 410 94 Länsförsäkringsgruppen består av 24 självständiga länsförsäkringsbolag och Länsförsäkringar Wasa. Gruppen är dominerande inom svensk sakförsäkring. Marknadsandelen uppgår till cirka 27 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är cirka 10 procent. Inom gruppen finns även bank och fondbolag. Länsförsäkringsgruppen förvaltar tillgångar om cirka 170 miljarder kronor. Premieinkomsten uppgick 1999 till drygt 16 miljarder kronor. Länsförsäkringar Wasa ägs av de 24 länsförsäkringsbolagen. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/14/20000314BIT00260/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/14/20000314BIT00260/bit0002.pdf

Dokument & länkar