Länsförsäkringsgruppen deltar i Premiepensionssystemet med ett brett fondutbud

Länsförsäkringsgruppen deltar i Premiepensionssystemet med ett brett fondutbud Länsförsäkringar Wasa Fonder, som av tidskriften Sparöversikt utsetts till "Årets fondförvaltare", har beslutat teckna avtal med Premiepensionsmyndigheten. I första hand erbjuder Länsförsäkringsgruppen premiepensionsspararna sju Pension 2000-fonder, en form av generationsfonder som placerar 100 procent av pensionspengarna i en mix av svenska och utländska aktier ända fram till 10 år före pensionsdagen. Då trappas risken successivt ned genom att delar av aktieplaceringarna fördelas om till obligationer. På pensionsdagen består fondportföljen av 50 procent aktier och 50 procent obligationer, en fördelning som sedan består under utbetalningstiden. - Det här är ett optimalt sätt att placera de 2,5 procent av lönesumman som sätts av till premiepensionen, säger Mats Govenius, tf VD i Länsförsäkringar Wasa Fonder. Fonderna utnyttjar den långsiktigt högre avkastning som aktier ger i jämförelse med obligationer, utan att för den skull ge avkall på trygghet och riskspridning. Fondbolaget anmäler även sina blandfonder Trygghetsfonden och Totalfonden samt Sverigefonden, Europafonden, Nordamerikafonden och Penningmarknadsfonden till PPM. Totalt således 13 fonder. Av Länsförsäkringsgruppens cirka 2,5 miljoner kunder berörs drygt 1 miljon av nästa års val av fondförvaltare. De egna kunderna är den primära målgruppen för Länsförsäkringsgruppens satsning på premiepensionsmarknaden. Länsförsäkringar Wasa Fonder förvaltar drygt 23 miljarder i 29 olika värdepappersfonder och är Sveriges femte största fondbolag. För ytterligare information, kontakta: Christer Baldhagen, Informationsdirektör, 08-588 415 01, 070- Länsförsäkringar 579 70 66 Mats Govenius, tf Verkställande direktör, 08-588 409 16, 073- Länsförsäkringar Wasa Fonder 964 09 16 Länsförsäkringsgruppen består av 24 självständiga länsförsäkringsbolag och Länsförsäkringar Wasa. Gruppen är dominerande inom svensk sakförsäkring. Marknadsandelen uppgår till cirka 27 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är cirka 10 procent. Inom gruppen finns även bank och fondbolag. Länsförsäkringsgruppen förvaltar tillgångar om cirka 160 miljarder kronor. Premieinkomsten uppgick 1998 till cirka 13 miljarder. Länsförsäkringar Wasa ägs av de 24 länsbolagen. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/30/19991130BIT00300/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/30/19991130BIT00300/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar