Länsförsäkringsgruppen rekryterare officerare som säljare

Länsförsäkringsgruppen rekryterare officerare som säljare Länsförsäkringsgruppen har åtagit sig att rekrytera 60 officerare som säljare av liv- och pensionsförsäkringar. I samarbete med försvarsmakten och den svenska försäkringsakademin, Ifu, erbjuder Länsförsäkringsgruppen 60 officerare från hela landet en möjlighet att utbilda sig till livsäljare. Under utbildningstiden behåller man sin lön. Efter genomgången utbildning erbjuds alla anställning i något av de 24 länsförsäkringsbolagen. När försvaret nu minskar sin personal kan länsförsäkringsbolagen därför erbjuda officerare arbete som säljare nära sina hemorter, vilket bidrar till en social stabilitet och trygghet för medarbetaren och dennes familj. För ytterligare information, kontakta: Göran Bramert, försäljningsutveckling, 08-588 402 43, Länsförsäkringar Liv mobil 073-964 02 43 Jacob Broberg, informationschef, 08-588 410 94, Länsförsäkringsgruppen mobil 070-553 12 82 Länsförsäkringsgruppen består av 24 självständiga länsförsäkringsbolag och Länsförsäkringar. Gruppen är dominerande inom svensk sakförsäkring. Marknadsandelen uppgår till cirka 27 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är cirka 10 procent. Inom gruppen finns även bank och fondbolag. Länsförsäkringsgruppen förvaltar tillgångar om cirka 160 miljarder kronor. Premieinkomsten uppgick 1998 till cirka 13 miljarder. Länsförsäkringar ägs av de 24 länsförsäkringsbolagen. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/27/20000127BIT00640/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/27/20000127BIT00640/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar