SF Bio bygger 14 salonger i Kista Galleria

SF Bio bygger 14 salonger i Kista Galleria Länsförsäkringars livbolag som äger Kista Galleria har träffat ett samarbetsavtal med SF Bio och Centrumutveckling om att bygga en multiplexbiograf i Kista Galleria. SF Bios nya Filmstad får 14 salonger med möjligheter att visa film med den nya digitala projektionstekniken. Invigning är planerad till hösten 2002. Multiplexbiografen ingår i den utvidgning av Kista Galleria som Länsförsäkringars livbolag vill genomföra. Om utvidgningen kan genomföras innebär den att antalet butiker och restauranger i Kista Galleria fördubblas. - Multiplexanläggningen är en av SF Bios största satsningar i Storstockholmsområdet. Vi vill skapa en stor upplevelseanläggning för både invånare, studenter och företag i Kista, säger Johan Wrangel, etableringsdirektör på SF Bio. Anläggningen i Kista kommer att bestå av 14 salonger med cirka 3000 platser. Salongerna byggs på sedvanligt SF-manér efter THX-normer, vilket borgar för en ljud- och bildupplevelse av högsta klass. Som ett led i att erbjuda kunden och marknaden något utöver det vanliga, kommer anläggningen i Kista att utrustas med möjligheter att visa film digitalt. Detta är den senaste tekniken i biovärlden, som innebär smidigare distribution av filmerna samt en bra upplevelse bild- och ljudmässigt. SF Bios första stora satsning på digital projektion stämmer dessutom väl in med Kistas ställning som ett av världens stora IT-centrum. SF Bios nya Filmstad kommer även innebära stora fördelar för såväl Kista som det nya Kista Galleria. Ett av skälen är möjligheten att använda anläggningen som konferenscenter för företagen i Kista. Förutom nytt liv och rörelse kvällstid, blir Kista även den naturliga destinationen för shopping och nöje i norrort. CentrumUtveckling har sedan tidigare uppdraget från Länsförsäkringar att leda utvecklingen och uthyrningen i Kista Galleria under den pågående utbyggnaden och renoveringen. - En multiplexbiograf av denna storlek ger Kista en mötesplats för nöje och avkoppling, vilket behövs vid sidan av alla nya kontor. Särskilt de boende och alla nya studenter i Kista behöver investeringar som gör Kista till en varierad stadsdel och som tillför allmänna mötesplatser, säger Olle Esseen, fastighetschef på Länsförsäkringars livbolag. Kista Galleria planeras att byggas ut till 34 000 kvm detaljhandel. 100- 500 studentbostäder och en multiplexbiograf planeras. Den nya storgallerian beräknas få 10-12 milj besökare per år och omsätta 1,2 mdr kr. Byggstart beräknas till mars 2000 och invigning till augusti 2002. Se vidare www.kistagalleria.se. Länsförsäkringars livbolag och tyska IBG har skapat ett gemensamt bolag som investerar 1,3 miljarder i utbyggnad och förnyelse av Kista Centrum. IBG, Immobilien- und Baumanagement der Bankgesellschaft Berlin GmbH, är ett helägt dotterbolag till Bankgesellschaft Berlin AG, som är en av de största tyska bankerna och till huvuddelen ägt av Delstaten Berlin. IBG investerade ca 20 miljarder i Europeiska fastigheter genom fastighetsfonder under 1998. Verksamheten omfattar förutom utveckling av fastigheter även förvaltning och konsultverksamhet. Kista Galleria är deras första investering i Sverige. Länsförsäkringars livbolag har en fastighetsportfölj med ett marknadsvärde på 5,5 miljarder. Fastigheterna är huvudsakligen lokaliserade till Stockholm och Göteborg. Kommersiell projektledare för utbyggnaden av Kista Galleria är CentrumUtveckling. CentrumUtveckling är också initiativtagare till det finansiella samarbetet mellan Länsförsäkringars livbolag och IBG. För ytterligare information, kontakta: Olle Esseen, Fastighetschef, Länsförsäkringar Wasa Liv 08-588 409 61 073-964 09 61 Johan Wrangel, Etableringsdirektör, SF Bio 08-680 37 45 070-586 09 41 Håkan Karlsson, VD, Centrumutveckling 08-545 123 30 070-644 55 18 Jacob Broberg, informationschef, Länsförsäkringsgruppen 08-588 410 94, 070-553 12 82 Länsförsäkringsgruppen består av 24 självständiga länsförsäkringsbolag och Länsförsäkringar Wasa. Gruppen är dominerande inom svensk sakförsäkring. Marknadsandelen uppgår till cirka 27 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är cirka 10 procent. Inom gruppen finns även bank och fondbolag. Länsförsäkringsgruppen förvaltar tillgångar om cirka 170 miljarder kronor. Premieinkomsten uppgick 1999 till drygt 16 miljarder. Länsförsäkringar Wasa ägs av de 24 länsförsäkringsbolagen. SF Bio AB ingår i Bonnier Media och är marknadsledande biografoperatör i Sverige. SF Bio har idag biografer och multiplex i Sveriges 17 största städer, från Malmö i söder till Luleå i norr med mer än 25.000 stolar i 176 salonger. Sedan 1983 har SF Bio byggt 19 biografer med 162 salonger, med en kapacitet på drygt 19.500 stolar. Multiplexbiografen i Kista Galleria blir SF Bios nyaste, det 21:a i ordningen. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/23/20000323BIT00080/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/23/20000323BIT00080/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar