Stiftelsen Hjärnfonden har fått över 10 miljoner av Länsförsäkringars aktiefond Hjärnfonden

Stiftelsen Hjärnfonden har fått över 10 miljoner av Länsförsäkringars aktiefond Hjärnfonden Länsförsäkringars aktiefond Hjärnfonden har bidragit med ytterligare drygt 3,3 miljoner kronor till stiftelsen Hjärnfonden. Det innebär att stiftelsen Hjärnfonden sedan starten år 1994 erhållit över 10,8 miljoner kronor av Länsförsäkringars Hjärnfonden. Pengarna används till forskning kring hjärnans sjukdomar, allt från tumörsjukdomar och stroke till demenssjukdomar som Alzheimer. Sedan årsskiftet har aktiefonden Hjärnfonden fått en bredare placeringsinriktning vilket innebär att fonden även kan placera i aktier inom IT och Telecom utöver bolag verksamma inom Health-Caresektorn d.v.s. läkemedel, bioteknik samt medicinsk teknik och forskning. Normalt kommer fördelningen att vara 50/50 mellan de två branscherna. Geografiskt innebär det, precis som tidigare, att fonden huvudsakligen placerar i USA och Europa. Från starten 1994 till februari i år har Hjärnfonden avkastat 218 % eller i snitt 25% per år. 1999 blev avkastningen 15,7% vilket var bättre än jämförelseindex som sjönk med 3,7%. - Hjärnfonden har tidigare stött Peter Eriksson med forskningsstipendium under två år. Peter Eriksson kunde tack vare Hjärnfonden arbeta tillsammans med framstående forskare från Kalifornien med att studera s.k. stamceller i den vuxna hjärnan. Studierna har bl.a resulterat i att Peter som första forskare i världen kunde visa att hjärnceller nybildas hos människor under hela livet i ett område som är mycket viktigt för minne och inlärning, säger Hillevi Engbrant, Stiftelsen Hjärnfonden. - Fynden öppnar helt nya möjligheter och kan på sikt göra att stamceller från den vuxna hjärnan kan användas för transplantation t.ex till Parkinson-patienter. Fynden kan också leda till utveckling av läkemedel som stimulerar nybildning av nervceller hos patienter med demenssjukdomar såsom Alzheimer eller efter stroke, säger Hillevi Engbrant. - Genom att spara i aktiefonden Hjärnfonden ges möjligheten till en god avkastning samtidigt som forskningen genom Stiftelsen Hjärnfonden får en årlig utdelning på 2% av fondförmögenheten, säger Mats Govenius t.f. VD i Länsförsäkringars fondbolag. För ytterligare information, kontakta: Mats Govenius, t.f. VD Länsförsäkringar 08-588 40916 Wasa Fonder Hillevi Engbrant, Stiftelsen Hjärnfonden 018-14 33 40 Jacob Broberg, Informationschef, 070-553 12 82 Länsförsäkringsgruppen Länsförsäkringsgruppen består av 24 självständiga länsförsäkringsbolag och Länsförsäkringar Wasa. Gruppen är dominerande inom svensk sakförsäkring. Marknadsandelen uppgår till cirka 27 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är cirka 10 procent. Inom gruppen finns även bank och fondbolag. Länsförsäkringsgruppen förvaltar tillgångar om cirka 170 miljarder kronor. Premieinkomsten uppgick 1999 till drygt 16 miljarder kr. Länsförsäkringar Wasa ägs av de 24 länsförsäkringsbolagen. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/09/20000309BIT00720/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/09/20000309BIT00720/bit0002.pdf

Dokument & länkar