4 av 10 jobb riskerar att försvinna i Sverige

Järvaveckans tema den 14 juni är arbetsmarknad och etablering. Forskarna Kerstin Enflo och Martin Henning – båda finansierade av Länsförsäkringars Forskningsfond – har räknat ut automatiseringspotentialen baserat på ett hundratal svenska yrken för 73 lokala arbetsmarknadsregioner i Sverige.

Resultatet: 43 procent av dagens jobb kommer med hög sannolikhet att automatiseras, men det finns regionala skillnader. 

Sedan sent 1970-tal har Sverige gått in med kraft i den kunskapsbaserade ekonomin, av somliga kallad den tredje industriella revolutionen. Ny teknik har gjort det möjligt för företagen att flytta en del av tillverkningen till låglöneländer, vilket har gynnat de större regionerna. Som en följd av detta har klyftorna mellan länen ökat.

De två forskarna Kerstin Enflo, docent i ekonomisk historia vid Lunds universitet och Martin Henning, docent i ekonomisk geografi vid Göteborgs universitet, driver ett projekt för att studera dessa processer närmare för att förstå vad som skapar regional tillväxt på lång sikt.

– Vi kommer att gå tillbaka till historien och studera tidigare teknikskiften för att på så sätt leta fram viktiga ledtrådar till dagens situation, säger Kerstin Enflo och Martin Henning.

Idag står vi återigen inför ett stort teknikskifte – robotisering och automatisering. I takt med att tillgången till bättre datatjänster ökat så har också farhågorna stärkts om att ytterligare jobb i mellanskiktet mellan högteknologi och enklare tjänster kan försvinna.

När Kerstin Enflo och Martin Henning räknat på effekterna av automatiseringen visar det sig att 43 procent av dagens jobb med hög sannolikhet kommer att förvinna, och att det finns regionala skillnader. Som lägst är automatiseringspotentialen i de studerade arbetsmarknadsregionerna 39 procent och som högst hela 56 procent.

– Det kommer förstås att skapas jobb också. Sveriges utmaning är snarare att hänga med i den nya automatiseringen samtidigt som vi skapar omställningsmöjligheter för de som behöver göra något nytt. Automatiseringen handlar ju inte bara om teknisk förändring, utan även om politik och förändring av institutioner, och hur företagen arbetar, säger Martin Henning.

Här kan du läsa mer om forskningsprojektet:
https://www.lansforsakringar.se/stockholm/om-oss/forskning/morgondagens-samhalle/svensk-regionalekonomisk-utveckling/

För ytterligare information kontakta:

Kerstin Enflo, 070 374 8391, 046 22 27491, kerstin.enflo@ekh.lu.se

Martin Henning: 031 786 14 19, martin.henning@handels.gu.se

Länsförsäkringars presstjänst, 08 588 418 50, press@lansforsakringar.se

Taggar:

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Dokument & länkar