451 000 barn oförsäkrade mot sjukdom och olycksfall

En stor del av Sveriges föräldrar har inte tecknat en separat sjuk- och olycksfallsförsäkring åt sina barn, visar en undersökning från Länsförsäkringar. Därmed står barnen utan försäkring mot sjukdom på dagis och fritids, i skolan samt på fritiden.

– En utbredd missuppfattning är att kommunerna täcker detta, men så är det inte. Barnen är olycksfallsförsäkrade till, från och under skoltid samt i vissa fall på fritiden. Men den viktiga sjukdomsdelen saknas helt, säger Elisabeth Hedmark, Länsförsäkringars privatekonom. Enligt undersökningen har 22 procent av föräldrarna inte tecknat separat försäkring medan 74 procent har gjort det. 4 procent vet inte. Äldre småbarnsföräldrar tecknar i väsentligt högre grad försäkringar än yngre. Bland föräldrar i åldrarna 16-24 år är teckningsgraden 25 procent medan den i åldrarna 25-39 år är hela 83 procent. – Det är viktigt att kontrollera med sin kommun vad som gäller för sitt barn. Ännu viktigare är att barnen har sjukdomsskydd eftersom en stor majoritet av skadorna är sjukdomsrelaterade, säger Elisabeth Hedmark. Totalt har 7 800 privatpersoner i åldrarna 16-69 år telefonintervjuats av Hermelin Nordic Research under perioden 17 maj till 12 juni 2005. Vid årsskiftet utgjordes befolkningen mellan 0 och 18 år av 2 050 198 personer. För ytterligare information kontakta: Elisabeth Hedmark, privatekonom Länsförsäkringar 08-588 455 03 073-96 920 01 90 elisabeth.hedmark@lansforsakringar.se Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB 08-588 414 99 073-96 414 99 dag.rosander@lansforsakringar.se

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera