Årsöversikt 2017 i sammandrag

2017 i korthet (Uppgifterna inom parantes avser helår 2016):

 • Rörelseresultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet ökade till 7 207 (4 626) Mkr. Återbäring och rabatter ökade till 1 696 (1 202) Mkr. Premieintäkt efter avgiven återförsäkring ökade till 25 504 (24 073) Mkr.
 • Det försäkringstekniska resultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet ökade till 2 538 (1 813) Mkr. Totalkostnadsprocenten förbättrades till 92 (95).
 • Kapitalavkastningen i länsförsäkringsgruppen ökade till 6 993 (5 009) Mkr.
 • Länsförsäkringar AB-koncernens rörelseresultat ökade till 2 825 (2 286) Mkr. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 11 (10) procent.
 • Rörelseresultatet i Länsförsäkringar ABs sakförsäkringsrörelse ökade till 1 028 (644) Mkr. Totalkostnadsprocenten förbättrades till 88 (92).
 • Rörelseresultatet i bankkoncernen ökade till 1 599 (1 467) Mkr. Räntenettot stärktes till 3 996 (3 464) Mkr.
 • Rörelseresultatet i Länsförsäkringar Fondliv ökade till 600 (512) Mkr. Premieinkomsten ökade till 9 133 (8 637) Mkr. Provisionsintäkterna ökade till 1 583 (1 412) Mkr.
 • Länsförsäkringar ABs styrelse föreslår en utdelning om 300 Mkr till aktieägarna.
 • Resultatet i Länsförsäkringar Liv uppgick till 2 363 (2 682) Mkr. Kapitalkvoten ökade till 207 (195) procent.
    

Kommentar från Sören Westin, vd Länsförsäkringar AB, länsförsäkringsgruppens gemensamma bolag:
Länsförsäkringsgruppen summerar ett mycket bra resultat 2017. Sakförsäkringsverksamhetens rörelseresultat ökade till 7,2 Mdkr, med en stark kapitalavkastning på 7,0 Mdkr. Även det försäkringstekniska resultatet stärktes med en premietillväxt på 6 procent och en totalkostnadsprocent på 92. Baserat på det goda resultatet kommer länsförsäkringsbolagen sammantaget att betala tillbaka minst 1,4 Mdkr i återbäring till kunderna.

Även Länsförsäkringar AB-koncernen redovisar ett starkt resultat 2017 med ett rörelseresultat om 2,8 Mdkr. Totalkostnadsprocenten för Länsförsäkringar ABs sakförsäkringsverksamhet förbättrades till 88. Tillväxten inom Agria fortsätter och under 2018 blir Frankrike det femte landet som Agria etablerar sig i utanför Sverige. Bankverksamhetens rörelseresultat ökade med 9 procent till 1,6 Mdkr, till följd av en stadigt ökande kundtillströmning. Även fondförsäkringsverksamheten gynnades av positivt nettoflöde samt en god värdeutveckling, vilket resulterade i att förvaltat kapital ökade med 12 procent till 128 Mdkr. Då Länsförsäkringar AB-koncernens kapitalsituation har stärkts de senaste åren föreslår Länsförsäkringar ABs styrelse en utdelning om 300 Mkr till aktieägarna.

De goda resultaten avspeglar nyckeln till Länsförsäkringars framgång - de 23 länsförsäkringsbolagens lokala förankring och engagemang, tillsammans med de skalfördelar som det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB representerar. Under 2017 har Länsförsäkringar återigen hamnat i topp i Svenskt Kvalitetsindex kundnöjdhetsmätning inom bank, privat sakförsäkring och fastighetsförmedling, vunnit Swedish Brand Award och Red Dot Award för appen. Dessutom fick Länsförsäkringar Global Hållbar fonden grönt hållbarhetsbetyg och hamnade på Söderberg & Partners tio-i-topplista över svenska hållbara fonder.

Länsförsäkringsgruppen är varken i juridisk eller praktisk mening en koncern, utan en samverkan mellan 23 självständiga länsförsäkringsbolag som tillsammans äger Länsförsäkringar AB. Resultatet inom sakförsäkring är summan av resultaten i de 23 länsförsäkringsbolagen och Länsförsäkringar AB-koncernen, exklusive Länsförsäkringar Fondliv och Länsförsäkringar Bankkoncernen.
  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sören Westin
, Vd Länsförsäkringar AB
soren.westin@lansforsakringar.se
, 08-588 414 25, 073-964 14 25

Malin Rylander Leijon, CFO Länsförsäkringar AB
malin.rylander-leijon@lansforsakringar.se
, 08-588 408 64, 073-964 08 64

Anna Glennmar, Investor Relations Länsförsäkringar AB
anna.glennmar@lansforsakringar.se
, 08-588 417 42, 072-141 44 08

Fanny Wallér, Kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB
fanny.waller@lansforsakringar.se
, 08-588 414 69, 070-692 77 79
  

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Taggar:

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera