Åskan orsakar tusentals skador varje år

Varje år får Länsförsäkringar in 3 000 till 6 000 anmälningar om skador orsakade av åska och blixtnedslag. De senaste sex åren har nära 32 000 åskskador anmälts och ersättningar på totalt 485 Mkr har betalats ut. Vanligast är att åskan orsakar elfel. Med några enkla åtgärder går det att minska risken för skador.

Åska kan orsaka skador på elkablar, elektronik som bärbar och fast telefon, dator, modem, tv och digitalbox, på vitvaror som kyl och frys och på själva byggnaden om det börjar brinna.

 – Om blixten slår ner kan det också bli skador som upptäcks långt senare, när man till exempel slår på elen för att börja värma upp huset framåt hösten. Då kan det visa sig att till exempel isolering på kablar är skadad vilket kan orsaka allvarliga elfel och bränder, säger Susanne Fagerberg, skadechef Länsförsäkringar Uppsala.

Det är enkelt att förebygga många av de skador som åskan kan leda till. Det som orsakar de flesta skadorna är så kallade inledningsskador. Kraften från blixten leds in i byggnaden genom det befintliga ledningsnätet. För att undvika att det händer kan man installera ett fast monterat åskskydd.

– Om huset inte är skyddat med åskskydd, överspänningsskydd och liknande så se till att dra ur sladden ur vägguttaget på telefon, tv, dator och annan elektronisk utrustning när de inte används. Då hindrar man åtminstone att ett eventuellt blixtnedslag skadar dessa saker, säger Susanne Fagerberg.

Förebygg åskskador så här: 

  • Installera åskskydd mot så kallade inledningsskador
  • Installera överspänningsskydd som skyddar elnätet när det startas efter ett avbrott
  • Se till att ha en fungerande jordfelsbrytare
  • Se till att ha fungerande brandvarnare och brandsläckare
  • Dra ur sladdar på elektroniska saker som dator, tv, modem och telefon
  • Använd aldrig lampor, kontakter, sladdar eller elektriska apparater som verkar skadade, luktar eller låter konstigt

2009 anmäldes drygt 5 700 skador efter åska till Länsförsäkringar. Störst antal skador noterades hos Länsförsäkringar i Jönköping, Älvsborg och Kalmar, medan Jämtland och Gotland var mer förskonade.

Antal åskskador och skadekostnad år 2004-2009, Länsförsäkringar

 

Skadeår Antal Skadekostnad
2 004 6 621 94 998 653
2 005 4 730 61 673 719
2 006 6 827 89 709 884
2 007 3 541 49 046 365
2 008 4 330 78 921 647
2 009 5 723 110 431 557
Totalt 31 772 484 781 825

 

För mer information, kontakta gärna:
Susanne Fagerberg, skadechef Länsförsäkringar Uppsala, 018-68 56 89 , 070-609 56 89
Presskontakt Länsförsäkringar, 08-588 418 50 

Länsförsäkringsgruppen består av 24 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.

Taggar:

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar